close
Share with your friends

Örnek Finansal Tablolar ve Dipnot Kontrol Listeleri

Örnek Finansal Tablolar ve Dipnot Kontrol Listeleri

Örnek finansal tablolar ve dipnot kontrol listeleri, finansal tablolarınızı UFRS’ye göre hazırlamanız konusunda size rehber olacaktır.

İlgili içerik

hourglass

Finansal raporlamada standartlara uyum

Finansal tablo rehberlerimiz ara dönem ve yıllık finansal tablolarınızı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlamanız konusunda size yardımcı olacak örnek dipnot açıklamaları ve dipnot kontrol listesini içerir. Bu rehberler UFRS’ye uyuma odaklı olarak hazırlanmış ve aşağıdaki iki bölümden oluşmaktadır:

  • Örnek dipnot açıklamaları çok uluslu hayali bir şirketin UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolarını içerir.
  • Dipnot kontrol listesi şu anda yürürlükte olan gerekliliklere göre açıklanması gereken dipnotları gösterir.

2016 yıllık örnek dipnot açıklamaları, yayınlanmış ancak henüz yürürlük tarihi gelmemiş standartlara ilişkin kapsamlı açıklamalara da yer vermektedir. Ayrıca UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasının etkilerine örnek olarak yer veren bir ilave bölüm de bulunmaktadır.

Bu rehberler yıllık ve ara dönemler için ve bazı özel sektörler için hazırlanmıştır.

Bu rehberler şablon olarak kullanılmamalıdır. Finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sırasında şirketinize özel muhasebe politikalarının seçimi, dipnotların sıralaması, şirketinize özgü durumları yansıtacak ve yatırımcılarınızın ihtiyaçlarına yönelik dipnotların seçimi konusunda bazı kararlar vermeniz gerekecektir.
 

2018 Yıllık Finansal Tablolar İçin Rehber – Dipnot Kontrol Listesi

Geçmiş Rehberleri buradan indirebilirsiniz

Yıllık örnek dipnot açıklamaları

2016 tabloları | 2015 tabloları | 2014 tabloları 

Yıllık örnek dipnot açıklamalarına ekler

UFRS 15 (Kasım 2015)

UFRS 12 (Aralık 2014)

Yıllık dipnot kontrol listeleri

2016 yayını | 2015 yayını | 2014 yayını

Özet ara dönem örnek dipnot açıklamaları

2016 yayını | 2015 yayını | 2014 yayını

Özet ara dönem dipnot kontrol listeleri

2016 yayını | 2015 yayını | 2014 yayını 

Sektöre özel yıllık örnek dipnot açıklamaları

Yatırım fonları (2016) | Bankalar (UFRS 9; 2015) | Bankalar (IAS 39; 201 yılsonu)

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi