close
Share with your friends

Krav på registrering av verkliga huvudmän

Krav på registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti trädde en ny lag om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Syftet med lagen är att öka möjligheten att ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

1000

Kontakt

Mårten Sundholm

Partner och skatterådgivare i Stockholm

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

 

Den 1 augusti trädde en ny lag om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Den har sin grund i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och syftar till att öka möjligheten att ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. 


Lagen är tillämplig på svenska juridiska personer, utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner (härefter den juridiska personen). 
 

Lagen innebär som dess namn indikerar en skyldighet att registrera verkliga huvudmän. Det ska noteras att även den som saknar verklig huvudman ska anmäla detta. 


En anmälan ska göras till Bolagsverket inom fyra veckor från det att den (nya) juridiska personen har registrerats av behörig registreringsmyndighet. Enligt övergångsbestämmelse får dock de som omfattas av regleringen vid lagens ikraftträdande, 1 augusti 2017, registrera sina verkliga huvudmän senast den 1 februari 2018. Förändringar rörande ett företags verkliga huvudman som uppstår efter den ursprungliga anmälan ska anmälas av företaget "utan dröjsmål".
 

Man kan anmäla verklig huvudman i bolagsverkets e-tjänst tidigast kl. 8 den 1 september. Läs mer om de nya kraven på Bolagsverkets hemsida, se Verklig huvudman

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer vilka krav som ställs.


Mårten Sundholm
+ 46 723 96 96
marten.sundholm@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today