Agneta Hedlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Agneta Hedlund är rådgivare inom middle market segmentet i företag- och individbeskattningsfrågor.

Agneta har bred kompetens med expertkunskap inom regelverket för fåmansföretag/3:12-reglerna. Agneta har vidare specialistkunskap för implementering av skatteincitamentsprogram och rådgivning inom fond- och carried interest strukturer. 

Kompetensområden
Corporate Tax Familjeföretag Middle Market
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur. kand, Stockholms universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Medlem i FAR