close
Share with your friends

Modificări ale legislației privind produsele energetice

Modificări ale legislației privind produsele energetice

În data de 4 martie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 508/2019 al Președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili. Noile prevederi elimină obligația firmelor care comercializează produse energetice în sistem angro de a deține spații de depozitare pentru acestea.

Alin Negrescu

Partener

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Noi prevederi aduse prin Ordinul nr. 508 / 2019

În august 2018, prin modificarea Ordinului nr. 1849 / 2016, a fost introdusă obligativitatea deținerii de depozite pentru obținerea atestatului și desfășurarea activității de comercializare angro sau en-detail de produse energetice, modificarea ce a făcut obiectul a numeroase contestări din partea operatorilor economici. Ulterior, Ordinul nr. 3236/2018 a abrogat ordinul vechi și a introdus excepții de la regula deținerii de depozite pentru cei care comercializează produse energetice în baza cardurilor de combustibili către consumatorii finali și pentru afiliații operatorilor economici autorizați ca antrepozitari autorizați ori ca destinatari înregistrați sau care dețin atestat de comercializare angro de produse energetice și care comercializează produse energetice din locațiile autorizate ale operatorilor economici cu care sunt afiliați.

Ca urmare a numărului ridicat de cereri prin care Ordinul nr. 3236/2018 a fost atacat în instanță, și a numeroaselor discuții purtate de autorități cu mediul de afaceri pe tema dificultăților cu care operatorii se confruntă în practică, acest nou ordin elimină obligația firmelor care comercializează produse energetice în sistem angro de a deține spații de depozitare pentru acestea.

Noul ordin elimină și mențiunea privind exceptarea de la obligația de a deține depozite aplicabilă operatorilor economici care comercializează produse energetice în baza cardurilor de combustibil, fără a lămuri însă dacă pentru aceștia există într-adevăr obligația de a obține atestatul de comercializare, obligație aplicabilă operatorilor economici care intenționează să distribuie și să comercializeze angro produse energetice.

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale