close
Share with your friends

Noi reguli de raportare către autoritățile fiscale pentru intermediari și contribuabili

Noi reguli de raportare către autoritățile fiscale

Autoritățile fiscale vor primi informații privind orice tranzacție desfășurată între un rezident român, persoană fizica sau juridică, și o persoană din afara țării. Ulterior, informația va fi transmisă Statelor Membre prin intermediul schimbului automat de informații.

Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Accesați brosura "Mandatory disclosure requirements for intermediaries"

O nouă Directivă Europeană prevede că astfel de tranzacții vor fi raportate fiscului de către intermediarii implicați în tranzacție (e.g. consultanți în orice domeniu) și, în anumite cazuri, chiar de contribuabili. Pentru a fi raportată, o tranzacție trebuie să îndeplinească anumite criterii specific menționate de Directivă și să aibă drept scop obținerea unui avantaj fiscal.

Comentariu KPMG

Deși Statele Membre au termen de implementare a prevederilor până la data de 31 decembrie 2019, iar prima raportare va fi efectuată în anul 2020, la acea dată se vor raporta toate informațiile privind tranzacțiile desfășurate după data de 25 iunie 2018, când prevederile Directivei au intrat în vigoare.

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale