close
Share with your friends

Porozumienia i negocjacje

Porozumienia i negocjacje

Wsparcie w przygotowaniu i negocjonwaniu wniosku o uprzednie porozumienie cenowe (APA) i procedurze wzajemnego porozumiewania (MAP).

Wsparcie w przygotowaniu i negocjonwaniu wniosku o APA i procedurze MAP.

Wsparcie KPMG ułatwi Państwu współpracę z administracją skarbową w zakresie formułowania wniosków i uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych (Uprzednich Porozumień Cenowych – APA, ang. Advance Pricing Arrangement) dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób znacznie ograniczą Państwo ryzyko zakwestionowania istniejących rozwiązań funkcjonujących w ramach dotychczasowej działalności przez organy podatkowe.

Usługi KPMG obejmują przygotowywanie wniosków, bieżące kontakty i prowadzenie negocjacji z przedstawicielami administracji skarbowej. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub na zasadzie bieżącego wsparcia i doradztwa KPMG pomaga klientom m.in. w: uzyskaniu uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA); procedurze wzajemnego porozumiewania się na podstawie art. 6 Konwencji arbitrażowej, dyrektywy europejskiej w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM), bądź na mocy zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. procedury MAP).

Ponadto, KPMG wspiera w przygotowaniu oraz złożeniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w obszarze cen transferowych mogących obejmować m.in. kwestię korekt w zakresie cen transferowych lub zakresu obowiązków dokumentacyjnych.

Działania KPMG prowadzą do maksymalnego ograniczenia ryzyka kwestionowania stosowanych rozwiązań w zakresie rozliczeń z podmiotami powiązanymi, eliminacji podwójnego opodatkowania oraz uzyskania większej pewności zasad działalności prowadzonej przez klienta.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)