close
Share with your friends

Monika Palmowska

partner, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. cen transferowych

KPMG w Polsce

Rozpoczęła pracę w doradztwie podatkowym w 1998 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Od 2001 r. specjalizuje się w tematyce cen transferowych. W lipcu 2003 r. dołączyła do zespołu cen transferowych KPMG. Zajmuje się doradztwem w zakresie restrukturyzacji, tworzenia i modelowania łańcucha dostaw, transferu wartości niematerialnych i prawnych oraz tworzeniu międzynarodowych i polskich struktur holdingowych w różnych sektorach gospodarki, w tym z sektorze finansowym, nowoczesnych technologii, branży consumer markets. Prowadzi liczne projekty dotyczące opracowania modelowych rozwiązań dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, projektowania i optymalizacji struktur rozliczeń, bieżącego doradztwa w zakresie cen transferowych, przygotowania analiz ekonomicznych w celu ustalenia rynkowego poziomu cen transferowych oraz dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Koordynuje bieżące doradztwo podatkowe dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w obronie zasad rozliczeń i polityki cen transferowych podmiotów powiązanych kwestionowanych przez władze podatkowe w trakcie kontroli. Zaangażowana w negocjacje w ramach procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych z Ministrem Finansów.

Zdjęcie: Monika Palmowska, KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister ekonomii, Uniwersytet Łódzki

  • Podyplomowe Studia - Administracja i Zarządzanie

Uprawnienia

  • Doradca podatkowy

Dodatkowe informacje

  • Wykładowca na szkoleniach i warsztatach z zakresu cen transferowych.

  • Autorka wielu artykułów i komentarzy prasowych związanych z problematyką cen transferowych.

  • Współautor Almanachu Podatkowego.

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)