close
Share with your friends

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Poznaj nasze usługi w zakresie cen transferowych i wsparcia w obszarze transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Poznaj nasze usługi w zakresie cen transferowych.

W ciągu ostatnich lat obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych, w których na co dzień muszą odnajdywać się przedsiębiorcy działający w ramach grup podmiotów powiązanych.

Podatnicy muszą radzić sobie z coraz to bardziej restrykcyjnymi przepisami, które wymagają, by warunki w zawieranych transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne.

KPMG pomaga firmom zawierającym transakcje z podmiotami powiązanymi radzić sobie ze stawianymi przed nimi wymaganiami dotyczącymi problematyki cen transferowych. Usługi świadczone są kompleksowo i każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, często wynikających z unikatowości prowadzonej przez niego działalności. Naszym działaniom podejmowanym w ramach każdego zlecenia przyświeca cel w postaci dążenia do maksymalnego ograniczenia ewentualnych ryzyk wynikających z prowadzonej polityki cen transferowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)