Wyceny na potrzeby podatkowe

Wyceny na potrzeby podatkowe

Wyceny na potrzeby ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wyceny na potrzeby ustalenia CIT, PIT oraz PCC.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych transakcjami przeprowadzanymi przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi) rośnie znaczenie niezależnych wycen akcji i aktywów, które są przedmiotami tych transakcji. Takie wyceny w szczególności mogą być związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ostatnich latach w przypadku transakcji międzynarodowych występuje również zapotrzebowanie na oszacowanie tzw. exit fee oraz sporządzenie tzw. defence file.

KPMG posiada duże doświadczenie w sporządzaniu wycen i analiz wartości z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych aspektów podatkowych. Rzetelna i prawidłowo udokumentowana wycena znacznie zwiększa komfort zarządu. Nasze wyceny stanowią uzupełnienie dokumentacji podatkowej oraz stanowią wsparcie dla kierownictwa w przypadku ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)