close
Share with your friends

Marcin Łągiewka

dyrektor, deal advisory, zespół wycen

KPMG w Polsce

Marcin jest członkiem specjalistycznego zespołu w ramach Grupy Deal Advisory zajmującej się wycenami sporządzanymi dla celów transakcyjnych, księgowych (zgodnie z wymogami sprawozdawczości finansowej), prawnych, podatkowych i innych. Zespół ten dokonuje także alokacji cen nabycia przedsiębiorstw, przeglądów wycen i studiów wykonalności sporządzonych przez zewnętrzne podmioty, jak również buduje i przegląda modele finansowe. Marcin bierze także udział w pracach związanych z wycenami przedsiębiorstw w innych krajach, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracuje także z międzynarodowym zespołem ekspertów KPMG ds. wycen i testów na utratę wartości na potrzeby sprawozdawczości finansowej. W poprzednich latach Marcin był zaangażowany w wiele projektów fuzji i przejęć oraz finansowania (zwłaszcza w sektorach: energetycznym i dóbr przemysłowych), w których był odpowiedzialny za oszacowanie wartości, modelowanie finansowe oraz koordynację projektu. Pracuje w KPMG od 2000 roku.

Marcin Łągiewka KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister nauk ekonomicznych, Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uprawnienia

  • CBV (Chartered Business Valuator), członek kanadyjskiego stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen przedsiębiorstw (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • Specjalista ds. Wycen (Akredytacja KPMG)

Dodatkow informacje

  • Autor i komentator wielu artykułów prasowych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)