close
Share with your friends
Tomasz Wiśniewski KPMG in Poland

Tomasz Wiśniewski

Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Wycen w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie pomiaru i zarządzania wartością oraz wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji lub zgodnie z wymogami standardów rachunkowości. Pracuje w KPMG od 1994 roku. Od wielu lat wydaje niezależne opinie na temat finansowych warunków transakcji (Fairness Opinions) w największych transakcjach na rynku w Polsce. Zajmuje się również wycenami wartości niematerialnych, w tym znaków towarowych. Corocznie uczestniczy w sporządzeniu lub przeglądzie kilkuset wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Jego doświadczenie obejmuje także projekty typu przeglądy due diligence, doradztwo prywatyzacyjne oraz business plany. Kieruje zespołem specjalistów zajmujących się wycenami przedsiębiorstw w KPMG w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jest członkiem Global Valuation Steering Committee. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie wycen przedsiębiorstw. Jest współautorem polskich standardów wycen przedsiębiorstw (KSWS). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CBV (Chartered Business Valuation) Instutute. Tomasz kieruje zespołem specjalistów zajmujących się wycenami przedsiębiorstw w KPMG w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jest członkiem Global Valuation Steering Committee. Tomasz prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie wycen przedsiębiorstw. Jest współautorem polskich standardów wycen przedsiębiorstw (KSWS). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CBV (Chartered Business Valuation) Instutute. Pracuje w KPMG od 1994 roku.

Specjalizacja
Doradztwo transakcyjne Usługi doradcze
Edukacja i kwalifikacje
  • Akademia Psychologii Przywództwa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • Magister inżynier, Politechnika Warszawska

Uprawnienia
  • CBV, członek stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • FCCA, członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania)

  • Specjalista ds. Wycen (Akredytacja KPMG)

Dodatkowe informacje
  • Autor i komentator wielu artykułów prasowych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej