close
Share with your friends

Tomasz Wiśniewski

partner, deal advisory, szef zespołu wycen w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Tomasz doradza klientom w zakresie pomiaru i zarządzania wartością oraz wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji (w tym na potrzeby planów połączenia oraz przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych), bądź zgodnie z wymogami standardów rachunkowości. Od wielu lat wydaje niezależne opinie na temat warunków finansowych transakcji (tzw. Fairness Opinions) w największych transakcjach na rynku w Polsce. Zajmuje się również wycenami wartości niematerialnych, w tym znaków towarowych. Tomasz kieruje zespołem specjalistów zajmujących się wycenami w KPMG w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej a także bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Wycen oraz Globalnego Komitetu ds. Wycen KPMG. Corocznie uczestniczy w sporządzeniu lub przeglądzie kilkuset wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Jego doświadczenie obejmuje także projekty typu przeglądy due diligence, doradztwo prywatyzacyjne oraz pomoc w przygotowaniu business planów, zarówno dla klientów polskich, jak i międzynarodowych. Pracuje w KPMG od 1994 roku.

Tomasz Wiśniewski KPMG in Poland

Edukacja i kwalifikacje

  • Akademia Psychologii Przywództwa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • Magister inżynier, Politechnika Warszawska

Uprawnienia

  • CBV, członek stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • FCCA, członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania)

  • Specjalista ds. Wycen (Akredytacja KPMG)

Dodatkowe informacje

  • Autor i komentator wielu artykułów prasowych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)