close
Share with your friends

Tomasz Wiśniewski

partner, Deal Advisory, szef zespołu wycen

KPMG w Polsce

Tomasz specjalizuje się w doradztwie w zakresie opracowania wycen przedsiębiorstw, sporządzanych dla celów transakcji, bądź zgodnie z wymogami standardów rachunkowości i regulacjami prawnymi (w tym na potrzeby planów połączenia i podziału oraz przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych). Zajmuje się również analizami wartości znaków towarowych, a także wydawaniem opinii na temat warunków finansowych transakcji (tzw. Fairness Opinions). Dokonuje analiz studiów opłacalności przedsięwzięć, a także zajmuje się tworzeniem i weryfikacją modeli finansowych. Tomasz kieruje eksperckim zespołem zajmującym się usługami wycen w KPMG w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Wycen oraz Globalnego Komitetu ds. Wycen KPMG. W ostatnich latach wziął udział w sporządzeniu ponad trzystu niezależnych wycen przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki i dla różnych celów. Jego doświadczenie obejmuje także kierowanie lub uczestniczenie w projektach typu przeglądy due diligence, doradztwo prywatyzacyjne oraz pomoc w przygotowaniu business planów, zarówno dla klientów polskich, jak i międzynarodowych. Pracuje w KPMG od 1994 roku.

Tomasz Wiśniewski KPMG in Poland

Edukacja i kwalifikacje

  • MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

  • Magister inżynier, Politechnika Warszawska

Uprawnienia

  • CBV, członek stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

  • FCCA, członek stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania)

  • Specjalista ds. Wycen (Akredytacja KPMG)

Dodatkowe informacje

  • Autor i komentator wielu artykułów prasowych

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)