Skomplikowane i często zmieniajcie się standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów prawa.

Zlecając KPMG bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów, a także, w razie potrzeby, wsparcie w przypadku rekonstrukcji ksiąg rachunkowych, możesz przestać koncentrować się na śledzeniu zmian w przepisach i skupić się na codziennym prowadzeniu biznesu.

 

Nasze usługi:

  • sporządzanie lub aktualizacja polityki rachunkowości we współpracy z Klientem,
  • bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych (w razie potrzeby również rekonstrukcja ksiąg rachunkowych),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSSF-UE,
  • przygotowanie raportowania finansowego na potrzeby sprawozdawczości zarządczej, dla celów konsolidacji, etc.,
  • wsparcie w identyfikacji różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości stosowanymi dla celów raportowania grupy kapitałowej,
  • przygotowanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Klienta, w tym z uwzględnieniem konwersji zasad rachunkowości stosowanych przez Klienta do polskich zasad rachunkowości,
  • przygotowanie raportowania dla organów państwowych (GUS, NBP),
  • obsługa audytu,
  • bieżące doradztwo księgowe.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe