Krzysztof Szwaja

Krzysztof Szwaja

Dyrektor, Doradztwo Podatkowe

KPMG w Polsce

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2004 roku, a w ramach KPMG od 2006 roku. Swoje doświadczenie zdobył również podczas pracy w biurze rachunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz polskich firm rodzinnych. Nadzoruje projekty związane z usługami księgowymi, w zakres których wchodzą m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych oraz raportów dla zarządu i dyrekcji, jak również wsparcie wewnętrznej księgowości. Opiekuje się spółkami z różnych branż – w szczególności z branży motoryzacyjnej i spożywczej, w których prowadzi liczne projekty mające na celu wypracowanie optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno pod kątem wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych, jak i obowiązków dokumentacyjnych nałożonych przepisami prawa podatkowego. Ponadto posiada również bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów podatkowych oraz asysty przy kontrolach podatkowych.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  • Studia Podyplomowe - Rachunkowość Finansowa

Uprawnienia
  • Licencjonowany doradca podatkowy

  • Certyfikowany księgowy

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej