Strategie Energetyczne

Strategie Energetyczne

Rośnie światowe zużycie i cena energii, która dla wielu przedsiębiorstw ma znaczenie strategiczne i stanowi istotny koszt prowadzenia działalności.

Wspieramy Klientów przy wyborze technologii wytwarzania oraz metod zakupu energii i paliw,

Jakie technologie wytwarzania lub metody zakupu pozwolą przedsiębiorstwu na zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej?

KPMG zakresem swoich usług wspiera klientów zarówno pod kątem technologicznym, jak i samego zakupu paliw i energii elektrycznej. Naszym głównym celem jest zmniejszenie kosztów związanych z energią, jakie ponoszą nasi klienci.

Ostatnie miesiące przyniosły ze sobą nowe, rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Doprowadza to wiele firm, nie tylko z sektora przemysłu energochłonnego, do trudnej sytuacji finansowej.

Kwartalne oraz miesięczne kontrakty terminowe na zakup energii elektrycznej, zawierane na TGE osiągają ceny w wysokości 350 zł/MWh. Dla porównania, na przełomie 2017/2018 roku, zawierano tego rodzaju kontrakty terminowe na cenę poniżej 180 zł/MWh.

Koszty zakupu technologii węglowych pozostają bez zmian, natomiast rosną koszty związane z emisją gazów oraz ceny węgla, co winduje cenę za energię dla odbiorcy końcowego do kolejnych rekordów.

Jednocześnie, na rynku energetycznym z roku na rok zauważamy spadek ceny zainstalowania mocy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dla przykładu spada cena za instalację źródeł fotowoltaicznych. Dzisiaj za 1 MW mocy w tej technologii zapłacimy ponad 9 razy mniej niż w 2010 roku.

Dodatkowo, ceny gazu ziemnego na TGE zmieniają się dynamicznie i nieprzewidywalnie – od rekordowo niskich cen na przełomie II i III kwartału 2020 r. do rekordowo wysokich we wrześniu 2021 r., z wzrostem na poziomie 1000%.

Wspomniane wyżej zmiany cen na rynku energetycznym wymuszą lub już wymusiły wiele zmian nie tylko w obrębie przemysłu energochłonnego. Dotyczy to także przedsiębiorstw, dla których cena ciepła i energii elektrycznej stanowi jeden z głównych kosztów działalności. Firmy te stają w obliczu decyzji, która zaważy o ich przewadze konkurencyjnej na rynku nie tylko polskim, czy europejskim, ale także globalnym.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest przemyślana strategia, koncepcja energetyczna adresująca przyszłe potrzeby każdego koncernu. Zaprojektowanie jej nie jest oczywiste ani proste, a ewentualny błąd może zadecydować o rozwoju i przyszłości firmy.

Dzięki stworzeniu odpowiedniej strategii, w wyzwaniach upatrujemy szansę szybkiego rozwoju dla naszych klientów.

KPMG stworzyło dedykowany Zespół ekspertów, którzy dzięki swojej wiedzy i branżowemu doświadczeniu wspierają klientów w ustaleniu strategii dalszego rozwoju. Proponujemy dopasowany zestaw usług, które łącznie składają się na zoptymalizowaną strategię energetyczną.

Bądź z nami w kontakcie