close
Share with your friends

Od Senior Partnera

Będąc częścią globalnej organizacji niezależnych firm audytorsko-doradczych, już od 30 lat świadczymy usługi profesjonalne na polskim rynku. Zatrudniamy blisko 2 000 osób w siedmiu biurach. Nasi pracownicy, ich profesjonalizm i wiedza stanowią unikalną wartość rynkową. Zatrudniamy wysokiej klasy wykwalifikowanych menedżerów oraz absolwentów najlepszych uczelni polskich i zagranicznych, którzy stale uzupełniają wiedzę, zdobywając profesjonalne kwalifikacje zawodowe i podążając najnowszymi trendami szkoleniowymi. Ugruntowaną pozycję KPMG na rynku w Polsce potwierdza stała obecność w czołówce rankingów i zestawień oceniających pracę firm audytorskich i doradczych.

Kluczowy jest dla nas klient, jego satysfakcja i zaufanie do naszej firmy. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Chcemy być postrzegani jako zespół profesjonalistów, których wiedza, energia i profesjonalne podejście do pracy pozwoli nam nie tylko utrzymać pozycję lidera, ale zawsze będzie stanowić oczywisty wybór dla naszych klientów w poszukiwaniu doradcy, który wniesie realną wartość w rozwój ich organizacji.

Dziękujemy dotychczasowym klientom za współpracę i zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują sprawdzonego partnera w biznesie.

O KPMG

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne, działającą obecnie w 146 krajach i zatrudniającą ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. W Polsce od 1990 r. świadczymy usługi audytorskie i inne usługi poświadczające, usługi z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, księgowego oraz rachunkowego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k., kompleksowe usługi prawne. Zatrudniamy blisko 2000 pracowników w siedmiu biurach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom oraz instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, budownictwa i nieruchomości, energetyki, sektora infrastruktury, Life Sciences, motoryzacji, Private Equity, rynku dóbr konsumpcyjnych, sektora finansowego, technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji (TMT), transportu, spedycji i logistyki (TSL) oraz sektora ubezpieczeń. 

U podstaw sukcesu KPMG leżą wysoka jakość oferowanych usług oraz ludzie. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez pracowników firmy na całym świecie. Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc m.in. w konferencjach, seminariach, szkoleniach czy warsztatach skierowanych dla biznesu. Współpracujemy z izbami handlowymi i stowarzyszeniami branżowymi oraz przygotowujemy publikacje i opracowania dotyczące różnych gałęzi gospodarki.

W KPMG rozumiemy, że w dzisiejszym świecie istotne jest nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale też jej udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi społeczności lokalnych i ochronie środowiska naturalnego. Wartości i misja KPMG sprawiają, że naszą strategię realizujemy w sposób społecznie odpowiedzialny

Dlaczego KPMG?

1. Jesteśmy w czołówce
Najwyższa jakość wykonywanej pracy zapewniła nam ugruntowaną pozycję na rynku. KPMG od lat jest w ścisłej czołówce najlepszych firm audytorskich w Polsce wg dziennika „Rzeczpospolita”. Zajmujemy również czołowe miejsca w rankingach najlepszych firm doradztwa podatkowego, w których eksperci KPMG w zakresie podatków dodatkowo zdobywają indywidualne wyróżnienia. Jesteśmy wyróżniani w międzynarodowych zestawieniach firm konsultingowych oraz wygrywamy rankingi dla najlepszych doradców M&A w Polsce i na świecie.

2. Dobrze znamy specyfikę branż, w których działają nasi klienci
Dzięki szerokiej wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z firmami z różnych sektorów gospodarki, znamy dobrze specyfikę i zagadnienia charakterystyczne dla branż, w których działają nasi klienci. Kompleksowo wspieramy firmy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których zlokalizowane są biura KPMG.

3. Każdego klienta traktujemy indywidualnie
Z szerokiego zakresu naszych usług wybieramy te, które w najlepszy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby każdego klienta. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów z różnych dziedzin, na bieżąco reagujemy na potrzeby wynikające z prac projektowych i przygotowujemy rozwiązania szyte na miarę, stanowiące wartość dodaną.

4. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania
Kładziemy nacisk na profesjonalną obsługę klienta, stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają szybką i efektywną realizację projektów. Przykładem takiego rozwiązania jest portal KPMG Central, zapewniający wymianę informacji i danych pomiędzy zespołem projektowym a przedstawicielem klienta.

5. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły specjalistów
Dla każdego klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się z najwyższej klasy specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta w zespole pracują eksperci zajmujący się podatkami, usługami poświadczającymi, zarządzaniem ryzykiem, doradztwem biznesowym, prawnym, instrumentami finansowymi i inni.

Innowacyjne rozwiązania w KPMG

Jednym z priorytetów KPMG jest stały rozwój kompetencji poprzez wdrażanie innowacji i nowoczesnych technologii. Każdego dnia rozwijamy programy lokalne oraz korzystamy z wiedzy i doświadczeń struktur globalnych, aby dostarczyć naszym klientom usługi najwyższej jakości.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań stosowanych w KPMG:


KPMG Lighthouse
Umożliwia bezproblemowe dostarczanie funkcji analitycznych w różnych regionach i firmach członkowskich w celu dostarczania klientom odpowiedniego wsparcia. KPMG Lighthouse zapewnia również zintegrowaną platformę danych i analiz, która wykorzystuje doświadczenie w oprogramowaniu i inżynierii danych, nauce o danych, zaawansowanej wizualizacji, sztucznej inteligencji i robotyce.

Strategic Global Initiatives (SGI)
Strategiczne inicjatywy globalne zostały zbudowane w dwóch celach – przyspieszenia wzrostu i zmiany sposobu, w jaki dostarczamy klientom innowacyjne usługi i rozwiązania. Wyniki corocznego KPMG Global CEO Outlook potwierdzają, że usługi świadczone w SGI’s są skoncentrowane na obszarach, które są priorytetem dla dyrektorów najwyższego szczebla.

Global Big Initiatives (GBI)
Program ma na celu wzrost poprzez przyspieszenie globalnej cyfryzacji KPMG: globalne sojusze, globalna platforma, inteligentna automatyzacja.

KPMG Innovations
Wewnętrzny projekt KPMG w Polsce stworzony w celu zachęcenia pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami oraz promowania kultury i społeczności innowacyjnej w firmie. Dzięki KPMG Innovations każdy z pracowników ma możliwość zaproponowania i wzięcia udziału we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które rozszerzą portfolio firmy o nowe produkty, wzbogacą jej dotychczasowe usługi lub usprawnią wewnętrzne funkcjonowanie firmy.

Quality Smart
Celem tego programu jest wprowadzenie dynamicznego podejścia do jakości – tak, by stale podnosząc jakość, pracować lepiej i bardziej innowacyjnie. W ramach inicjatywy działa grupa doświadczonych pracowników KPMG reprezentujących zespoły Audytu, Doradztwa Podatkowego, Business Advisory, Deal Advisory oraz Kancelarii Prawnej.

Tax Technology
To zestaw narzędzi usprawniających gromadzenie danych, ich analizę przy wykorzystaniu wydajnych silników oraz rozwiązania pozwalające na bieżącą kontrolę każdej informacji wprowadzanej do systemu. Eksperci KPMG korzystają m.in. z takich rozwiązań jak: KPMG Tax Intelligence Solution (TIS), KPMG Link 360, KPMG Business Partner Verifier czy też K-Trinity.

Elektroniczna platforma wymiany informacji KPMG Central External
KPMG Central External to narzędzie wspierające wymianę informacji pomiędzy zespołem projektowym KPMG a przedstawicielami klienta lub partnera biznesowego poprzez dedykowane strony WWW.

KMonitor
Narzędzie analityki biznesowej umożliwiające bieżącą analizę dużych zbiorów danych zawartych w systemach IT. Z wykorzystaniem KMonitor możliwe jest monitorowania procesów i pojawiających się w nich wyjątków w czasie zbliżonym do rzeczywistego. KMonitor to także narzędzie kształtujące złożony proces przekształcania posiadanych danych w informacje, które można przekształcić w wiedzę. Daje możliwość wydajnego i dokładnego planowania, budżetowania i raportowania, a także pomaga w przewidywaniu trendów, a co się z tym wiąże – w podejmowaniu decyzji oraz monitorowaniu wyników. KMonitor posiada katalog ponad 100 gotowych analiz obejmujących swym zakresem takie procesy biznesowe, jak zakup, sprzedaż, logistyka, czy zapasy.

KPMG Clara
KPMG Clara to innowacyjna, w pełni bezpieczna platforma obsługiwana przez nasz globalny zespół audytowy. Platforma ta zapewnia bezpośredni podgląd statusu badania w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach, w tym również wyniki bieżących analiz. KPMG Clara zapewnia globalną spójność, przejrzystość i efektywność, dzięki czemu możemy zapewnić klientom wysokiej jakości audyt nowej generacji.
To co jest już teraz wbudowane w naszą platformę KPMG Clara, umożliwia inteligentną ocenę ryzyka. Możliwości KPMG Clara pozwalają na inteligentne czytanie i analizowanie danych pod kątem zdefiniowanych wcześniej założeń. Technologia ta może być dostosowywana do wielu obszarów audytu.

Audit Support Center w Katowicach (ASC Katowice)
Odpowiadając na rynkowe zapotrzebowanie firma KPMG zdecydowała się na uruchomienie Audit Support Center w Katowicach. ASC jest odpowiedzialne przede wszystkim za kompleksową usługę procesu potwierdzeń sald, uzgadnianie sprawozdań finansowych, tłumaczenia na język angielski sprawozdań finansowych, wykonywanie testów szczegółowych, rozwój istniejących i nowych usług dla audytu (modelowanie, walidacja i robotyzacja procesów).

eAudIT
eAudIT jest globalną aplikacją KPMG, zapewniającą pełne dostosowanie procedur audytu do specyfiki branży, rodzaju działalności oraz wielkości badanej spółki, jak również zgodność z procedurami i standardami badania. eAudIT pozwala także na bieżący dostęp członków zespołu do globalnego podręcznika z metodyką KPMG na każdym etapie badania.

Techniki komputerowego wspomagania audytu
(Computer-Assisted Audit Techniques – CAATs)
CAATs wspierają analizę zaksięgowanych operacji gospodarczych oraz istotnych kont księgowych opierającą się na dużej ilości danych. Opracowane zostały także automatyczne procedury w odniesieniu do wybranych obszarów badania np. zapasów i należności. Jednym z przykładów wykorzystania CAATs jest wykorzystanie IDEA, narzędzia służącego do wyboru próby (Monetary Unit Sampling), które jest efektywne i oparte na metodyce oceny ryzyka.

Alex
Alex umożliwia szybki dostęp do obowiązującej literatury dotyczącej rachunkowości, metodyki przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej, a także najnowszych informacji o standardach wykonywania zawodu. Serwis jest codziennie aktualizowany informacjami z takich źródeł jak Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), Amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) czy Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów (AICPA). Zawiera również najnowsze interpretacje i wskazówki KPMG.
 

Historia

Początki historii naszej firmy sięgają XIX w., kiedy tworzyły się pierwsze firmy założycielskie.

Sieć firm KPMG funkcjonująca obecnie na 146 rynkach świata powstała w 1987 r. po połączeniu firm Peat Marwick International (PMI) i Klynveld Main Goerdeler (KMG). Była to wówczas największa fuzja w historii branży księgowości, a nazwa firmy pochodzi od pierwszych liter nazwisk reprezentantów tych firm, naszych ojców założycieli.

Historia nazwy naszej firmy

Nazwa KPMG to akronim utworzony z pierwszych liter nazwisk reprezentantów głównych firm założycielskich:

Litera K: Piet Klynveld – założyciel holenderskiej firmy księgowej Klynveld Kraayenhof & Co., utworzonej w 1917 r.

Litera P: William Barclay Peat – założyciel londyńskiej firmy księgowej William Barclay Peat & Co., utworzonej w 1870 r.

Litera M: James Marwick – współzałożyciel firmy księgowej Marwick, Mitchell & Co., utworzonej w 1897 r. w Nowym Jorku wraz z Rogerem Mitchell, która w 1911 r. połączyła się z William Barclay Peat & Co., w wyniku czego powstała firma o nazwie Peat Marwick, Mitchell & Co., później Peat Marwick International (PMI)

Litera G: Dr Reinhard Goerdeler – wieloletni prezes zarządu oraz honorowy przewodniczący rady nadzorczej Deutsche Treuhand-Gesellschaft, a później także prezes Klynveld Main Goerdeler (KMG)

Historia KPMG w Polsce

KPMG jest jedną z pierwszych międzynarodowych sieci firm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku. Pierwsze polskie biuro KPMG powstało w maju 1990 r. w Warszawie. Wysokie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi audytorskie i doradcze sprawiło, że otworzyliśmy kolejne biura: w 1995 r. w Krakowie i Poznaniu, w 2005 r. we Wrocławiu, w 2007 r. w Gdańsku i Katowicach oraz w 2013 r. w Łodzi. Po 15 latach siedziba firmy w Warszawie zmieniła lokalizację i od 17 sierpnia 2015 r. mieści się w budynku Gdański Business Center przy ul. Inflanckiej 4A, tuż obok stacji metra Dworzec Gdański. Obecnie w siedmiu biurach zatrudniamy blisko 2000 pracowników i jesteśmy jedną z największych firm świadczących usługi profesjonalne na polskim rynku. Firmą kieruje Stacy Ligas, Senior Partner i CEO.

Najważniejsze daty:

  • 1990 r. – w Warszawie powstaje pierwsze polskie biuro KPMG,
  • 1995 r. – powstają biura w Krakowie i Poznaniu,
  • 2005 r. – otwarcie biura we Wrocławiu,
  • 2007 r. – powstają biura w Gdańsku i Katowicach,
  • 2013 r. – otwarcie biura w Łodzi.