close
Share with your friends

Wysoka jakość oferowanych usług, specjalistyczna wiedza branżowa, kompleksowe i indywidualne podejście do każdego klienta sprawiają, że firma KPMG od lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach branżowych i otrzymuje liczne wyróżnienia.

Rok 2020

KPMG w czołówce najlepszych firm doradztwa podatkowego

KPMG od lat jednym z liderów w dziedzinie doradztwa podatkowego w Polsce

29 kwietnia 2020 r. w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XIV Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, zorganizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. 

KPMG zajęło 2. miejsce w kategorii „Największe firmy według liczby doradców podatkowych” oraz 2. miejsce pod względem największej liczby obsługiwanych spółek giełdowych.

Z kolei w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych sporządzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, opublikowanym 26 marca 2020 r. KPMG w Polsce umocniło pozycję lidera, po raz kolejny znajdując się w ścisłej czołówce największych firm doradztwa podatkowego w kategorii „Wielka Czwórka”. W rankingu zostali także wyróżnieni Agata Małecka i Martin Wrbka, w indywidualnej kategorii „Podatki lokalne”.

KPMG najlepszą firmą audytorską wg Rzeczpospolitej

KPMG najlepszą firmą audytorską wg Rzeczpospolitej

Firma KPMG po raz siódmy zajęła 1. miejsce w Rankingu Audytorów, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, w głównej kategorii „Najlepsza firma audytorska 2019 r.”.

KPMG zajęło także 3. miejsce w kategorii „Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe 2019 r.” w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Wyniki XIX edycji Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” i Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” zostały opublikowane 9 kwietnia 2020 r.

KPMG doradcą finansowym nr 1 w Polsce

KPMG doradcą finansowym nr 1 w Polsce

KPMG ponownie zostało liderem Rankingu Doradców Finansowych przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A) w Polsce, zakończonych sukcesem w ciągu ostatnich 10 lat.

 

Ranking doradców finansowych przy ogłoszonych transakcjach M&A w Polsce (wg liczby transakcji) w latach 2010 – 2019
1 KPMG 89
2 PricewaterhouseCoopers 61
3 Rothschild & Co 55
4 IMAP 47
5 Deloitte 42
6 Clairfield International 32
7 Deutsche Bank 31
8 Ernst & Young LLP 30
9 Santander Corp & Invest Bkg 28
10 VCP Capital Partners 26

 

Źródło: Thomson Reuters, 23 stycznia 2020 (Transakcje ogłoszone w Polsce, ranking doradców finansowych)

Uwagi: *) Miejsce ex aequo

KPMG docenione globalnie za jakość doradztwa dla sektora usług finansowych

KPMG docenione globalnie za jakość doradztwa dla sektora usług finansowych

Firma analityczna Source Global Research na podstawie badania 1866 obecnych i potencjalnych klientów 13 globalnych firm świadczących usługi doradcze dla organizacji z sektora finansowego najwyżej oceniła jakość doradztwa świadczonego przez KPMG. Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie pt. „Perceptions of Consulting in Financial Services”.

W opublikowanym raporcie firma KPMG zdobyła 1. miejsce z uwagi na jakość wykonywanych usług doradczych dla instytucji finansowych, jednocześnie osiągając poniższe wyróżnienia:

 • 1. miejsce w obszarze strategii biznesowej,
 • 1. miejsce w obszarze zarządzania finansami,
 • 1. miejsce w obszarze zarządzania ryzykiem,
 • 1. miejsce w obszarze prac regulacyjnych,
 • 1. miejsce w obszarze technologii zastanej (ang. legacy technology),
 • 1. miejsce w obszarze innych (niż cyfrowe) transformacje,
 • 1. miejsce w obszarze wykorzystania robotyki,
 • 2. miejsce w obszarze analityki danych,
 • 2. miejsce w obszarze poprawy operacyjnej
 • 2. miejsce w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji,
 • 3. miejsce w obszarze sprzedaży, marketingu i customer experience

Dodatkowo respondenci badania wskazali najważniejsze atrybuty firm świadczących usługi doradztwa dla sektora finansowego. W przypadku KPMG podkreślono: innowacyjne podejście, relacje z klientami, stosowaną metodologię, jakość przywództwa oraz szeroki zakres oferowanych usług.

Rok 2019

Zdjęcia dyplomów KPMG w Rankingu Audytorów, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”

KPMG w czołówce najlepszych firm audytorskich wg Rzeczpospolitej

Firma KPMG zajęła 2. miejsce w Rankingu Audytorów, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, w głównej kategorii „Najlepsza firma audytorska 2018 r.”.

KPMG zajęło także 3. miejsce w kategorii „Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe 2018 r.” w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, a także otrzymało wyróżnienie w kategorii „Prospołeczna firma audytorska 2018 r.” (wg dziennika „Rzeczpospolita”).

Wyniki XVIII Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” i Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” zostały ogłoszone 10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

KPMG w czołówce najlepszych firm doradztwa podatkowego

KPMG w czołówce najlepszych firm doradztwa podatkowego

17 kwietnia 2019 r. w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XIII Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, zorganizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. KPMG zajęło 2. miejsce w kategorii „Największe firmy według liczby doradców podatkowych”.

KPMG otrzymało także wyróżnienie w kategorii PIT za wyrok NSA z 19 września 2018 r. dot. opodatkowania wspólnika przy wystąpieniu ze spółki jawnej (w ramach wyróżnień przyznawanych przez kapitułę za wygrane przed sądami administracyjnymi w przełomowych sprawach podatkowych).

KPMG po raz kolejny jednym z liderów największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w 2018 r.

KPMG po raz kolejny jednym z liderów największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w 2018 r.

KPMG w Polsce umocniło pozycję lidera, po raz kolejny znajdując się w ścisłej czołówce największych firm doradztwa podatkowego w kategorii „Wielka Czwórka”. Wyniki XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych zostały opublikowane 28 marca 2019 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

W rankingu został także wyróżniony Jacek Bajger, doradca podatkowy KPMG w Polsce w kategorii indywidualnej „Ceny transferowe”.

Rok 2018

Wyniki XII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

Wyniki XII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

26 czerwca 2018 r. w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XII Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, zorganizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. KPMG zajęło 1. miejsce w kategorii edukacja podatkowa, 2. miejsce pod względem liczby zatrudnionych doradców podatkowych oraz 2. miejsce za obsługę największej liczby spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

W kategorii indywidualnej tytułem najlepszego doradcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wyróżniony Andrzej Marczak, partner KPMG w Polsce.

KPMG od 6 lat audytorem nr 1 w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej

KPMG od 6 lat audytorem nr 1 w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej

Z dumą informujemy, że KPMG szósty rok z rzędu zostało zwycięzcą Rankingu Audytorów organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, zajmując ex aequo pierwsze miejsce w głównej kategorii rankingu „Najlepsza firma audytorska 2017 r.”.

KPMG zajęło także drugie miejsce w kategorii „Najlepsza firma audytorska badająca spółki giełdowe 2017 r.” w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, ex aequo czwarte miejsce w kategorii „Najbardziej aktywne firmy audytorskie na giełdzie w 2017 r.”, a także otrzymało wyróżnienie w kategorii „Prospołeczna firma audytorska 2017 r.” (wg dziennika „Rzeczpospolita”).

Wyniki XVII Rankingu Audytorów dziennika „Rzeczpospolita” i Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” zostały ogłoszone 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

KPMG po raz kolejny jednym z liderów największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w 2017 r.

KPMG po raz kolejny jednym z liderów największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w 2017 r.

16 kwietnia 2018 r. opublikowano wyniki XII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, sporządzonego przez Dziennik Gazetę Prawną. KPMG w Polsce umocniło pozycję lidera, po raz kolejny znajdując się w ścisłej czołówce największych firm doradztwa podatkowego w kategorii „Wielka Czwórka”.

W rankingu zostali także wyróżnieni doradcy podatkowi KPMG w Polsce, w następujących kategoriach indywidualnych: akcyza (Tomasz Bełdyga), ceny transferowe (Jacek Bajger) i podatki lokalne (Agata Małecka i Martin Wrbka).

KPMG doradcą finansowym nr 1 w Polsce

KPMG doradcą finansowym nr 1 w Polsce

Firma KPMG ponownie została liderem Rankingu Doradców Finansowych przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A) w Polsce według Thomson Reuters (na podstawie liczby transakcji). KPMG w 2017 roku doradzało przy 9 transakcjach.

Poz. Ranking Doradców Finansowych przy ogłoszonych transakcjach M&A w Polsce (wg liczby transakcji) w 2017 roku Liczba transakcji
1 KPMG 9
2 Rothschild
8
3 PwC
3
4 UBS
3
4* Clairfield International
2
6 EY
2
6* JP Morgan
2
6* Deutsche Bank
2
6* Franklin Templeton 2
6* Vienna Capital Partners 2

Źródło: Thomson Reuters SDC, 29 stycznia 2018 (Transakcje ogłoszone na świecie, ranking doradców finansowych)

Uwagi: *) Miejsce ex aequo

 

W rankingu Thomson Reuters, KPMG zajęło także pierwsze miejsce pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć (M&A) w Polsce, zakończonych sukcesem w ciągu ostatnich 10 lat.

Poz.
Ranking Doradców Finansowych przy ogłoszonych transakcjach M&A w Polsce (wg liczby transakcji) w latach 2007 – 2017 Liczba transakcji
1 KPMG 71
2 Rothschild 47
3* Vienna Capital Partners 34
4 IMAP 34
5 UniCredit 33
6 PwC 32
7 EY 30
8 JP Morgan 28
8* Deutsche Bank 28
10 Navigator Capital 24

Źródło: Thomson Reuters SDC, 29 stycznia 2018 (Transakcje ogłoszone na świecie, ranking doradców finansowych)

Uwagi: *) Miejsce ex aequo

 

KPMG kolejny rok z rzędu, zostało liderem międzynarodowego rankingu Thomson Reuters pod względem liczby zamkniętych transakcji.

Poz.
Ranking Doradców Finansowych przy ogłoszonych transakcjach M&A na świecie (wg liczby transakcji) w 2017 roku Liczba transakcji
1 KPMG 402
2 Rothschild & Co 380
3 Goldman Sachs & Co 343
4 PwC 322
5 JP Morgan 302
6 Morgan Stanley 293
7 Lazard 263
8 Ernst & Young LLP 240
9 Houlihan Lokey 237
10 Citi 228


Źródło: Thomson Reuters SDC, 29 stycznia 2018 (Transakcje ogłoszone na świecie, ranking doradców finansowych)

Uwagi: *) Miejsce ex aequo

Rok 2017

KPMG po raz kolejny jednym z liderów największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w 2016 r.

KPMG po raz kolejny jednym z liderów największych firm doradztwa podatkowego w Polsce w 2016 r.

23 marca 2017 r. opublikowano wyniki XI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, sporządzonego przez Dziennik Gazetę Prawną. KPMG w Polsce umocniło pozycję lidera, po raz kolejny znajdując się w ścisłej czołówce największych firm doradztwa podatkowego.

W rankingu zostali także wyróżnieni doradcy podatkowi KPMG w Polsce, w następujących kategoriach indywidualnych: podatki lokalne, ceny transferowe i międzynarodowe prawo podatkowe.

KPMG uznane za wiodącego doradcę w obszarze bezpieczeństwa informacji

KPMG uznane za wiodącego doradcę w obszarze bezpieczeństwa informacji

Firma KPMG została uznana za lidera usług doradczych w obszarze bezpieczeństwa informacji w raporcie pt. „The Forrester WaveTM: Information Security Consulting Services, Q3 2017”, przygotowanym przez niezależną firmę badawczą Forrester Research.

Celem raportu było dostarczenie danych menedżerom odpowiedzialnym za wybór właściwej firmy doradczej, a także ocena zdolności firm członkowskich do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego swoim klientom.

Firma KPMG została wysoko oceniona za przejrzystą i najbardziej bezpośrednią wizję wsparcia liderów bezpieczeństwa i rad nadzorczych w kwestiach bezpieczeństwa informacyjnego jako szeroko rozumianego problemu biznesowego, a nie tylko problemu z obszaru IT.

Rok 2016

KPMG kolejny rok z rzędu w czołówce firm doradztwa podatkowego w Polsce

KPMG kolejny rok z rzędu w czołówce firm doradztwa podatkowego w Polsce

31 marca 2016 r. opublikowane zostały wyniki X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, zorganizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Kolejny rok z rzędu KPMG w Polsce umocniło pozycję lidera i znalazło się w ścisłej czołówce największych firm doradztwa podatkowego w kategorii „Wielka Czwórka”.

W rankingu zostali także wyróżnieni doradcy podatkowi KPMG w Polsce, w następujących kategoriach indywidualnych: VAT, ceny transferowe oraz spory przed sądami.

Rok 2015

KPMG ponownie w czołówce Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego wg Rzeczpospolitej

KPMG ponownie w czołówce Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego wg Rzeczpospolitej

18 czerwca 2015 r. zostały ogłoszone wyniki IX Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, zorganizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. KPMG zajęło 1. miejsce za obsługę największej liczby spółek notowanej na warszawskiej giełdzie oraz 3. miejsce pod względem liczby zatrudnianych doradców podatkowych.

Ponadto w dwóch kategoriach indywidualnych liderami zostali partnerzy KPMG w Polsce:

Andrzej Marczak – najlepszy specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

Rafał Ciołek – najlepszy specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.