Stacy Ligas | KPMG Poland
close
Share with your friends

Stacy Ligas

partner, szef działu audytu instytucji finansowych, szef sektora finansowego w CEE i Polsce

KPMG in Poland

Stacy dołączyła do KPMG w 1997 roku. Od roku 2006 jest Partnerem, a w roku 2011 objęła stanowisko Szefa Działu Audytu Instytucji Finansowych KPMG w Warszawie. Specjalizuje się w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Stacy posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiedzialna za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB.

Edukacja i kwalifikacje

  • Rachunkowość i Audyt, Bachelor of Business Administration with honors, Uniwersytet Loyola w Chicago

Uprawnienia

  • Licencjonowany Biegły Rewident (US CPA)

  • Członek American Institute of Certified Public Accountants

Dodatkowe informacje

  • Członek Advanced Management Program (AMP)

  • Członek Instytutu Komitetów Audytu KPMG

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Połącz się z Stacy

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij