Organisaties worden geconfronteerd met de impact van megaforces; mondiale trends die iedereen raken, zoals de toenemende wereldbevolking, schaarste van grondstoffen en water, ontbossing en klimaatverandering.

Actief sturen op het realiseren van kansen en het managen van risico's als gevolg van deze megaforces vergroot de marktwaarde van bedrijven, leidt tot kostenbesparingen en innovatie en voorkomt reputatieschade zowel op de korte als lange termijn.

Al meer dan 35 jaar ondersteunt KPMG Sustainability organisaties in dit traject, zowel van begin tot eind, als op specifieke onderwerpen of projecten.

Ga in gesprek met ons