Enterprise Data Management - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Enterprise Data Management

Enterprise Data Management

Goed data management is een randvoorwaarde om operational excellence en groei te realiseren.

Realiseren van groei en operational excellence door goed data management

Enterprise Data Management omvat alle activiteiten die orde aanbrengen in de datahuishouding van organisaties. De toegenomen behoefte aan Enterprise Data Management wordt onder meer veroorzaakt door eisen uit wet- en regelgeving, digitalisering van organisaties en de noodzaak om het beheer van data efficiënt in te richten.

Organisaties zien dat goed data management hen in staat stelt om de bedrijfsvoering beter in te richten. Dit stimuleert groei en bespaart kosten. Verbetering van data over klanten stelt bedrijven in staat om de effectiviteit van marketing campagnes te verbeteren. Verbeteringen in het data creatie en voortbrengingsproces verhoogt de ‘time-to-market’ en reduceert verspilling.

KPMG implementeert data management oplossingen die er voor zorgen dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, dat de kosten voor data beter beheerst worden en dat het gebruik van data daadwerkelijk waarde creëert. Dat doen we op de volgende onderwerpen:

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig