close
Share with your friends

Internal audit

Internal audit

Taken en verantwoordelijkheden van internal audit zullen veranderen. De transformatie naar een strategische auditfunctie.

Taken en verantwoordelijkheden van internal audit zullen veranderen.

De taken en verantwoordelijkheden van de internal auditfuncties zullen de komende jaren veranderen om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan organisaties. De centrale vraag daarbij is hoe je de huidige functie transformeert naar een strategische en maximaal waarde toevoegende internal auditfunctie of the future.

De toename van multidisciplinaire internal audits en focus op strategische thema’s laten zien dat de behoefte aan zekerheid op complexere onderwerpen steeds groter wordt. Tegelijkertijd mogen er geen fouten worden gemaakt in de financiële processen en op het gebied van wet- en regelgeving. Afstemming met de tweede lijnfuncties en externe accountants zal toenemen. Enerzijds om te inventariseren hoe de organisatie zelf optimaal ‘in control’ is en zelf haar ‘assurance’ kan organiseren, anderzijds om te bepalen welke taken en rollen (interne en externe) assurance verschaffers hierbij spelen. 

Opzetten, inrichten en beoordelen van de internal auditfunctie Omdat iedere organisatie haar eigen specifieke kenmerken heeft, hangt de inrichting van de IAF in hoge mate af van de ambities, omvang en kwaliteiten van de organisatie. Met gebruik van world class benchmarks, IIA-standaarden, kennis en ervaring (zoals data driven internal audit, soft controls, continuous auditing & monitoring) helpt KPMG organisaties hier een pragmatische invulling aan te geven. Van quality assurance reviews tot en met het klaar maken van de IAF voor de toekomst. 

Co- of outsourcen van internal auditfunctie  In de huidige dynamische wereld is het voor organisaties bijna niet meer mogelijk om op alle inhoudelijke terreinen over voldoende kennis en ervaring te beschikken om zelf internal audit werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn er veel kosten gemoeid met het op peil houden van het juiste kennis- en opleidingsniveau.

Specifieke subject matter expertise  Op verschillende terreinen, zoals strategic audit, soft controls audit en data-analyse, maar ook op het gebied van supply chain, projecten (bouw en generiek) en frauderisico's kan KPMG ondersteuning bieden. 

KPMG is als kennispartner verbonden met IIA Nederland en de Universiteit van Amsterdam.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan