close
Share with your friends

Risicomanagement is meer dan ooit bepalend voor het succes van een organisatie. In deze huidige tijd van disruptie en enorme complexiteit, vraagt risicomanagement om een nieuwe aanpak waarbij risico's niet alleen op een gedegen manier worden beheerst om bedreigingen te voorkomen, maar ook om kansen te benutten. De mate waarin organisaties hierin succesvol zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop risicomanagement deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur. Daarnaast is het belangrijk dat de onderlinge verbondenheid van risico's wordt meegenomen om tot een integraal risico-oordeel te komen.

Inrichten van de juiste interne beheersing

Uiteindelijk gaat het erom dat rondom de juiste risico's een interne beheersing wordt opzet die enerzijds als waarborg dient voor de betreffende risico's en anderzijds medewerkers de ruimte laat om te blijven nadenken. Hierdoor kan adequaat worden gereageerd op risico's die nog niet zijn geïdentificeerd maar die mogelijk wel een grote impact kunnen hebben op de organisatie. Met het toepassen van Dynamic Risk Assessment van KPMG ontstaat een duidelijker beeld van de risico’s en impact ervan.

Risicomanagement vast onderdeel op de managementagenda

Door een continu en flexibel proces van risicomanagement in te richten, vinden risico's steeds makkelijker hun weg naar de agenda's van de managementteams, directies en raden van bestuur. Maar ook de toezichthouders kijken geïnteresseerd mee naar deze ontwikkeling. Daarmee wordt de informatie over risico's niet alleen meer gericht op het (recente) verleden en in detail geanalyseerd, maar ook gebruikt voor besluitvorming over zaken die in de nabije toekomst liggen.

Neem contact op met onze specialisten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn Herman of Jeroen Bolt.

Marjolijn Herman

Director IARCS
KPMG Nederland
Herman.Marjolijn@kpmg.nl

Jeroen Bolt

Director IARCS
KPMG Nederland
Bolt.Jeroen@kpmg.nl