close
Share with your friends

Onder politieke druk en de vraag om een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen is de aandacht voor zorgfraude de afgelopen periode zienderogen toegenomen. Daardoor komt er ook meer druk te staan op toezichthouders, zorgverzekeraars en zorginstellingen om fraude in de zorg te voorkomen of te vervolgen.

KPMG Forensic helpt uw organisatie met het inventariseren en duiden van eventuele vermoedens van zorgfraude. Deskundig en objectief inzicht is noodzakelijk om de aard en omvang van het signaal in te schatten en de juiste vervolgstappen te nemen. Daarbij is onze aanpak vaak data-gedreven en is onze kracht de inzet van gecombineerde kennis en ervaring op het gebied van zorg, financiën, integriteit, regelgeving en data-analyse.

Ons team bestaat uit enthousiaste professionals met een multidisciplinaire achtergrond en uitgebreide kennis en jarenlange ervaring in verschillende sectoren in de zorg.

Op deze pagina hebben wij een aantal voorbeelden opgenomen hoe wij u kunnen ondersteunen bij (vermoedens van) zorgfraude.

Neem contact met ons op

Renske van Hooff

Director Forensic

KPMG Nederland

vanhooff.renske@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen

Onze services