close
Share with your friends

"Het gevoel dat ik had toen ik me realiseerde dat de collega waar ik al jaren mee samenwerk mij bedroog,
vergeet ik nooit meer!" (anonieme cliënt)

 

Dit horen wij met regelmaat van bedrijven die getroffen zijn door fraude of compliance gerelateerde incidenten. In een dergelijke situatie wilt u inzicht in de relevante feiten en omstandigheden zodat u weer in controle bent.

Wij ondersteunen u op de volgende onderwerpen:

Fraude
Grote schandalen of kleine fraudes? KPMG Forensic assisteert bij de juiste vervolgstappen.

Wangedrag
Onderzoek naar ongewenst gedrag, integriteitsschending en andere incidenten.

Disputen
Adviezen die u assisteren bij het succesvol oplossen van geschillen.

Compliance
In kaart brengen van risico's, preventiemaatregelen en ondersteuning bij incidenten.

Meer informatie
Neem contact op met Muel KapteinPatrick Özer of Leonie de Hek-Stolk.