In familiebedrijven draait het om continuïteit. Waar staan we over vijf jaar, over tien jaar? Hoe blijft het familievermogen intact, hoe houden we de familieverhoudingen goed? Net als u weten wij dat continuïteit voor alles gaat. Net als u hecht KPMG grote waarde aan de persoonlijke relatie, de klik tussen mensen. En terwijl we streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening, zijn we wars van borstklopperij. Wij doen liever gewoon. Net als u.

Economische, technologische en sociale ontwikkelingen voltrekken zich zo snel dat vaak de waan van de dag lijkt te regeren. Familiebedrijven maken echter een andere keuze, de lange termijn staat centraal. De winst van dit jaar? Natuurlijk is die van belang. Maar er is meer tussen hemel en aarde dan winstmaximalisatie. Hoe geven we het bedrijf door aan de volgende generaties? Dat is de vraag waar het echt om gaat. 

De alledaagse uitdagingen

Een eenvoudige opgave is dat niet. U staat per slot van rekening ook voor de uitdagingen waarmee elk ander bedrijf geconfronteerd wordt: hoe werf en behoud ik voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel, hoe optimaliseer ik de financiering, hoe vergroot ik de grip op de organisatie, hoe kan ik kosten besparen, hoe zit het met de digitale veiligheid van en binnen het bedrijf? Bovendien eist de actualiteit toch aandacht op: wat betekent bijvoorbeeld de Brexit voor uw onderneming, hoe richt u de governance in rond de nieuwe privacywetgeving, wat zijn uw verplichtingen rond het UBO-register?

De bescheidenheid die veel familiebedrijven kenmerkt, kan op de arbeidsmarkt wel eens tegen hen werken. Dan moet je creatief zijn om oplossingen te bedenken.


Maar de strategische keuzes dan?

Het zijn zaken die op de korte termijn uw aandacht opeisen, maar intussen wilt u op strategisch niveau de grote vragen beantwoord zien. Dan gaat het om de keuzes die u maakt ten aanzien van innovatie, ten aanzien van digitalisering en ten aanzien van verduurzaming en de energietransitie. Dat zijn immers de trends die de toekomst vormgeven, de trends aan de hand waarvan u de groeistrategie van de onderneming bepaalt. Is uw bedrijf inderdaad klaar voor die toekomst?

Weten wat loyaliteit betekent

KPMG heeft de kennis en expertise in huis om u hierbij bij te staan. Van oudsher zijn wij sterk betrokken bij familiebedrijven. U zit niet te wachten op een accountant die alleen naar de kille cijfers kijkt, u bent niet geholpen met een HR-adviseur die meteen aanstuurt op gedwongen ontslagen, u kunt geen fiscalist gebruiken die op het randje opereert. In plaats daarvan wilt u een accountant als vertrouwenspersoon, een adviseur die weet wat loyaliteit betekent en een fiscalist die snapt dat u als Nederlands bedrijf in Nederland uw fair share aan belasting wilt betalen en dat u niet uit bent op onenigheid met de Belastingdienst. De familie kennen is dan ook een groot deel van zijn werk. Zodat hij zijn aandacht alleen besteedt aan de fiscale oplossingen die passen bij de familie en die passen bij het bedrijf.

Het familievermogen

Familiebedrijven onderscheiden zich op meer aspecten. Naast de toekomst van het bedrijf gaat het u immers om de toekomst van de familie.  

Dus denkt u na over het beheer van het vermogen van de familie. KPMG Meijburg & Co heeft specifieke ervaring met de advisering rondom family offices (pdf 2,7 MB). Belastingtechnisch en juridisch wordt een en ander vlekkeloos geregeld. Ook hier staat de continuïteit voorop: het gaat niet om het hoogste rendement, maar om behoud van het familievermogen en een verantwoord beleggingsbeleid, passend bij de familiecultuur.   

Medewerkers die al lang bij de club zitten, de grote zorgvuldigheid rond beslissingen, de sociale betrokkenheid: een familiebedrijf is een prachtige omgeving.

De familieverhoudingen

De toekomst van de familie is eveneens afhankelijk van goede onderlinge afspraken. Die worden veelal vastgelegd in een familiestatuut en als omstandigheden zich wijzigen - bijvoorbeeld door een snelle groei van de onderneming - moet dat familiestatuut aan die omstandigheden worden aangepast. KPMG kiest bij de begeleiding van dit proces voor een persoonlijke benadering: het uiteindelijke doel is de kwaliteit van de familieverhoudingen.

Als opvolging aan de orde is

Veel van deze elementen komen samen in de bijzondere situatie waarin bedrijfsopvolging aan de orde is. Fiscaal is dat zeer specifieke materie, vooral door de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) waarvoor aan strikte eisen moet worden voldaan. Maar bovenal is opvolging een familievraagstuk, waarbij u behoefte heeft aan vertrouwde en discrete adviseurs, met gevoel voor persoonlijke relaties.

Het zijn soms minieme details die in het familiestatuut worden geregeld. Maar ze blijken van groot belang te kunnen zijn voor de verhoudingen.

Waarom KPMG?

U wilt ondernemen en u wilt dat het goed gaat met de familie. Daarom is uw blik op de lange termijn gericht. Daarbij blaast u niet hoog van de toren, u gaat liever gewoon aan de slag.  KPMG past bij deze cultuur van het familiebedrijf. Betrokkenheid is wat ons betreft de sleutel, het gaat om de mensen. Niet voor niets belooft KPMG People-driven progress

Nederlands nuchter, met een internationaal netwerk

Daarnaast zijn we vooral nuchter, Nederlands nuchter. Natuurlijk kunt u, als dat aan de orde is, profiteren van ons omvangrijke internationale netwerk, kwalitatief van het hoogste niveau en net zoals in Nederland speciaal toegerust om familiebedrijven van dienst te zijn. Maar KPMG Nederland neemt in dat internationale netwerk een bijzondere positie in. De K uit de naam verwijst immers naar Piet Klijnveld, begin 20e eeuw een van de founding fathers van de accountancy in Nederland.

Ruim honderd jaar later blijken die Nederlandse wortels nog steeds de identiteit van KPMG mede te bepalen, internationaal, maar vooral in Nederland. Zeker, de Angelsaksische invloeden zijn er, maar ze overheersen niet. Wat overheerst is 'gewoon' Nederlands.