close
Share with your friends

Organisaties staan voor de grote uitdaging om continuïteit in een snel veranderende wereld te realiseren. Digitale transformatie biedt hiertoe grote kansen. Maar digitale transformatie blijkt lastig, veel organisaties worstelen met het succesvol benutten van alle kansen die digitale transformatie biedt. KPMG ondersteunt en ontzorgt u in elke stap van dit complexe proces met innovatieve producten en diensten.

Veranderende marktomstandigheden en technologie zorgen voor versnelling

Robotisering, artificial intelligence, the internet of things, cloud; de technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Bestaande organisaties moeten snel inspelen op deze ontwikkelingen. Maar door de snel veranderende marktomstandigheden is dat vaak een flinke uitdaging. Businessmodellen staan onder druk en zijn vaak vandaag al niet meer toereikend om mee te kunnen in de markt.

De technologische ontwikkeling heeft niet alleen impact op organisaties, maar ook op consumenten. Consumenten beschikken over meer informatie en macht en consumenten zijn meer dan ooit met elkaar verbonden. Hierdoor zien we de behoeften van consumenten veranderen en hun verwachtingen toenemen. Ook hier moeten organisaties op inspelen.

De opdracht lijkt duidelijk: bestaande organisatiestructuren, processen en verdienmodellen moeten op de schop en de klant moet (meer) centraal komen te staan. En dus staat het bestuur voor complexe strategische keuzes. Wat is er nodig om continuïteit van de organisatie te realiseren?

Laatste inzichten

Kansen benutten van digitalisering: Connected Enterprise

KPMG gelooft dat digitale transformatie, of beter gezegd het toekomstbestendig veranderen van organisaties, alleen succesvol kan zijn als front, mid en back end van de organisatie met elkaar verbonden zijn: van customer service, tot efficiënte operationele processen, tot HR en IT. Waarbij het uitgangspunt de klant is. Dit noemen wij: Connected Enterprise.

KPMG heeft op basis van ervaring acht competenties geïdentificeerd die u hierbij helpen: het Connected Enterprise Framework. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die investeren in deze acht competenties tot twee keer toe beter presteren. Lees hieronder wat de competenties inhouden:

Innovative products and services

  • Develop compelling customer value propositions on price, products and services to engage the most attractive customers and drive profitable growth.

Experience-centricity by design

  • Design seamless, intentional experiences for customers, employees and partners, supporting the customer value propositions and delivering business objectives.

Responsive operations and supply chain

  • Operate the business with efficiency and agility to fulfil the customer promise in a consistent and profitable way.

Integrated partner and alliance ecosystem

  • Engage, integrate and manage third parties to increase speed to market, reduce costs, mitigate risk and close capability gaps to deliver the customer promise.

Insight-driven strategies and actions

  • Harness data, advanced analytics and actionable insights with a real-time understanding of the customer and the business to shape integrated business decisions.

Digitally-enabled technology architecture

  • Create intelligent and agile services, technologies and platforms, enabling the customer agenda with solutions that are secure, scalable and cost-effective.

Seamless interactions and commerce

  • Interact and transact with customers and prospects across markting, sales and service and achieve measurable results.

Aligned and empowered workforce

  • Build a customer-centric organization and culture that inspires people to deliver on the customer promise and drive up business performance.

KPMG helpt bij transformeren naar een Connected Enterprise

KPMG ondersteunt wereldwijd talloze organisaties in digitale transformatie. We begeleiden organisaties in digitale transformatie van strategievorming tot executie. Wij zetten daarbij een multidisciplinair team in met ruime kennis en ervaringen op het gebied van strategy & operations, technologie en verandermanagement. Daarbij werken wij samen met dertig technologiepartners over de expertise voor de technische implementatie.

Op deze manier profiteert u van het beste van twee werelden: alle kennis en ervaring van KPMG op het gebied van finance, legal, tax, operations en compliance in combinatie met de expertise van onze partners op het gebied van technologie. Daardoor zijn onze oplossingen betrouwbaar, veilig en compliant.

Wij hebben een groeiend portfolio van innovatieve producten en diensten waarmee we uw digitale transformatie kunnen ondersteunen en geïntegreerd zijn in Connected Enterprise

In de visie van KPMG wordt de digitale transformatie gedreven door technologie, maar wordt het succes ervan bepaald door mensen. Het begint bij een slim idee, een vernieuwend inzicht of een geniale inval. Wij helpen deze innovatiekracht van organisaties te vergroten. Door medewerkers te stimuleren om te vernieuwen in plaats van hen af te remmen. We helpen de time-to-market van uw oplossingen & diensten te verkorten, de kwaliteit van innovatie te verhogen en daarmee de voortgang van uw organisatie te waarborgen.

Onze digitale transformatie oplossingen

Nieuws en Insights

Sectorspecifieke informatie over Digitale Transformatie

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten