close
Share with your friends

Met de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt koersen we in Nederland af op een stevige zorgkloof. Een zorgkloof waar schaarste in toenemende mate zal regeren. Om dat te voorkomen moeten we ons denken en handelen in de zorg durven veranderen. Dat vraagt om een antwoord op vragen als: “Welke beweging is nodig om zorg echt in de juiste setting en dicht bij de burger te gaan organiseren?”, “Hoe kunnen we de stijgende zorgvraag opvangen binnen hetzelfde (of zelfs minder) budget?” en “Hoe kunnen we de belemmeringen ‘de vertragers’ van de transformatie in de zorg omzetten in versnellers?”. Op al deze vragen geven wij antwoord in alweer de zevende editie van onze publicatie ‘Wie doet het met wie: krapte vraagt creativiteit’. 

Vul het onderstaande formulier in om de publicatie te downloaden.

Webcast

Op dinsdag 19 januari hebben we een webcast georganiseerd met spreker Marian Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur NZa. Tijdens deze webcast hebben we de transformatie in het zorglandschap en de urgentie hiervan besproken. Ook hebben we de hoofdlijnen van de publicatie doorgenomen. 

De webcast kunt u terugkijken via deze link (watch the webinar knop).

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Anna van Poucke of Karin Vernooij.

Publicatie: 'Wie doet het met wie: krapte vraagt creativiteit'