close
Share with your friends
Herevaluatie van conventioneel

Herevaluatie van conventioneel

Herevaluatie van conventionele capaciteit

Sector

De energietransitie en wetgeving dwingen bedrijven om hun conventionele activaportefeuille-strategie te her-evalueren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kolencentrales die omgebouwd worden naar biomassacentrales of die voortijdig – op een kosteneffectieve wijze – gesloten worden. Een ander voorbeeld zijn gascentrales of gasopslagen die, door omstandigheden, een andere functie krijgen, zoals door het afbouwen van de Groningen-gasveldproductie. Voor een dergelijke omschakeling staan ook offshore olie- en gasinfrastructuren die als mogelijke waterstof- en CO2-afvang/opslag kunnen worden omgebouwd in combinatie met grootschalige windenergieprojecten. Dit laatste vergt wel betrokkenheid van de centrale overheid die in dient te stemmen met nieuwe toepassingen van bestaande infrastructuur.