close
Share with your friends

De energietransitie is niet langer iets van de energiebedrijven alleen. Consumenten zijn steeds meer zelfstandig op zoek om hun energiebehoefte 100% duurzaam in te vullen en overwegen alternatieve decentrale technologieën om CO2 zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn steeds meer internationaal opererende bedrijven bezig om actief de eigen energietransitie ter hand te nemen en te controleren en/of te versnellen, waar mogelijk. Deze trend zal effect gaan hebben op de gehele energiemarkt en de rol die de diverse partijen hierin spelen.

Er is een transitie gaande van conventionele opwekking naar duurzame energie, er zijn grote variaties in energieprijzen gaande en energiebedrijven worstelen met de veranderende marktomstandigheden. De klimaatdoelstellingen raken de sector tot in haar wezen, net als verregaande liberalisering. Energiebedrijven zullen zich hierop moeten aanpassen en nieuwe spelers zullen toetreden, met name op plekken waar convergentie tussen verschillende sectoren optreedt. Goed voorbeeld daarvan is elektrisch vervoer.
Als KPMG helpen wij bedrijven en overheden zich aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden. Wij ondersteunen onze klanten op het gebeid van strategie, implementatie, technologie, audit & assurance en deal-advies, maar dan met een sectorgerichte aanpak.

Deal Advisory, Head of Energy Natural Resources KPMG Nederland

KPMG Advisory N.V.

Contact

Op basis van gesprekken met onze klanten belichten we de volgende relevante thema’s/trends in de markt:

  • Verhoogde e-mobiliteit
  • Uitrol van Smart & Micro Grids
  • Corporate Power Purchase Agreements (PPA's)
  • Uitbreiding van hernieuwbare energie en opslag
  • Herevaluatie van conventionele energie
  • Buitenbedrijfstelling van offshore-activa in NL
  • Kostenreductie en investeringen
  • Investering in waterstof
  • Digital customer engagement
  • Chemie: Verlaging van de CO2 en transitie naar groene chemie

Thema's