close
Share with your friends

IFRS 17 – Elkészültek a végleges módosítások

IFRS 17 – Elkészültek a végleges módosítások

A biztosítók folytathatják a munkát: a következő 18 hónap áll rendelkezésükre az átállásra való felkészüléshez.

További tartalmak

Több hónapos átdolgozási folyamatot követően a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) közzétette az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard végső módosításait. Ez alapján a biztosítók számára az átállásra való felkészüléshez már egy felülvizsgált standard áll rendelkezésre, valamint mindössze 18 hónap múlva bekövetkezik az átállás.


IFRS 17 módosításainak összefoglalása:

Főbb módosítások Főbb tények és hatások

Hatályba lépés

 • 2023. január 1.: az IFRS 17 standard hatályba lépése és az IFRS 9 alkalmazása alóli mentesség kiterjesztése
 • A társaságoknak mindössze 18 hónapjuk maradt a 2022. január 1-i áttérési dátumig.

Az IFRS 17 hatóköre

 • Hitelkártyák és az ehhez hasonló biztosítási fedezetet nyújtó termékek
 • A legtöbb ilyen terméket kibocsátó társaság továbbra is alkalmazhatja a jelenlegi számviteli elszámolást, kivéve, ha a biztosítási fedezet szerződéses jellegű, így a nem biztosítók esetében az IFRS 17 standard bevezetése egyszerűbb.

 • Olyan hitelszerződések, amelyek megfelelnek a biztosítás fogalmának, de a biztosítási esemény bekövetkezésekor nyújtott összeg korlátozva van a szerződő szerződés szerinti kötelezettségének összegéig.

 • Bizonyos kölcsönök (pl. halál esetre nyújtott hitelfedezeti biztosítás) nyújtása esetén a társaságok választhatják az IFRS 9 vagy IFRS 17 szerinti elszámolást, csökkentve ezzel az IFRS 17 hatását a nem biztosítókra.

Szerződés szolgáltatási fedezetének mérése (Contractual Service Margin - CSM)

 • Számviteli politika megválasztása az évközi riportokhoz

 • A társaságok két időbeli megközelítést alkalmazhatnak, amely a jelenlegi gyakorlathoz képest következetesebb és a leányvállalatok számára megkönnyíti az anyavállalat felé történő adatszolgáltatás összehangolását:
  1. 1. Előző üzleti év azonos időszakától a tárgyidőszakig terjedő (’period-to-period’) vagy,
  2. 2. Az adott üzleti év kezdetétől a tárgyidőszakot magába foglaló intervallum (’year-to-date’).

 • A biztosítási szerződések befektetési és biztosítási szolgáltatási fedezetet is tartalmaznak

 • A bevétel és a profit megjelenítése jobban tükrözi az ügyfeleknek nyújtott biztosítási termékek és szolgáltatások teljesítményét.

 • A biztosítási szerződés csoportok (GIC) megjelenítése előtt az ezekhez kapcsolódó eszközök és kötelezettségek elszámolása
 • A szerzéshez kapcsolódó cash flow-k jövőbeni megújításokra való allokálása csökkenti a szerződéscsoportok veszteségessé válásának kockázatát.
 • Az inputokra ható feltételezésekben bekövetkezett változásokat figyelembe véve az allokáció felülvizsgálatra kerül minden beszámolási időszakban mindaddig, amíg az összes szerződés nem kerül besorolásra a szerződéscsoporthoz.
 • A társaságoknak a jelenlegi gyakorlattól eltérően, mélyebb granularitásban kell vizsgálni a szerzéshez kapcsolódó cash flow-k megtérülését.

IFRS 17 áttérés (transition)

 • Az elszámolási időszakban megszerzett biztosítási szerződések

 • A társaságok ezeket a szerződéseket már az áttérés dátuma előtt is megjeleníthetik kártartalékként (LIC).

 • Szerzéshez kapcsolódó cash flow-k eszközként megjelenítése
 • Az áttérés előtt felmerült szerzéshez kapcsolódó cash flow-kat eszközként kell azonosítani és megjeleníteni.
 • Az áttérés előtti időszakra vonatkozóan nem kell vizsgálni a megtérülést.

 • Áttérési mentességek és kisebb módosítások

 • A módosítások és azok hatásai részletesen itt olvashatók angol nyelven.

Közvetlen nyereségrészesedést biztosító szerződések elszámolása

 • Kockázatcsökkentési lehetőség kiterjesztése az eredménnyel szemben valósan értékelt (FVTPL) nem származékos eszközökre és viszontbiztosítási szerződésekre
 • A kockázatcsökkentési lehetőség szélesebb körű alkalmazása kevesebb számviteli meg nem felelést eredményez.
 • Ha egy társaság az áttérés előtt megfelel a kockázatcsökkentési opció kritériumainak, akkor áttéréskor alkalmazhatja a valós érték megközelítést a kapcsolódó szerződésekre.
 • Az OCI opció és a kockázatcsökkentési opció együttes alkalmazása

 • A két opció együttes alkalmazása pozitívan hathat az eredménykimutatásra.

 • VFA alkalmazási kritériumok

 • Ezt a szerződések csoportja (GIC) helyett szerződés szinten kell vizsgálni.

Viszontbiztosítási szerződések elszámolása

 • A kezdeti megjelenítéskori veszteségek megtérülésének elszámolása

 • A viszontbiztosítási szerződések ellentételezhetik a direkt biztosítási szerződések kezdeti megjelenítéskori veszteségét csökkentve ezzel a számviteli meg nem felelést.

Megjelenítés és közzétételi követelmények

 • Mérlegben való megjelenítés

 • Megengedett a (viszont)biztosítási szerződéses eszköz/kötelezettség portfólió szintű megjelenítése, nem szükséges a GIC szintű bemutatás.

 • A kötvénytulajdonosokat terhelő jövedelemadó

 • A jövőbeli pénzáramok jelenértékének összegébe beletartoznak a kötvénytulajdonosokat terhelő jövedelemadók , ami jobban tükrözi az egyes országok elszámolási sajátosságait.


További angol nyelvű részletek elérhetők a KPMG nemzetközi hálózatában, valamint egyedi kérdések esetén szakértő kollégáink is készséggel állnak rendelkezésre.

© 2020 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungary limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés