close
Share with your friends

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A KPMG International Cooperative („KPMG International”) egy svájci cégegyesülés. A KPMG hálózatába tartozó független tagvállalatok a KPMG Internationallel állnak kapcsolatban. A KPMG International nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek részére. A szolgáltatásokat az egyes földrajzi területeken az ottani tagvállalatok nyújtják. 

A jelen honlapon (a „Honlap”) elérhető megjelenített információkat a főoldalon a Honlap tulajdonosaként feltüntetett KPMG („KPMG”) általános útmutatóként bocsátja rendelkezésre azzal a céllal, hogy a felhasználó részére általános érdeklődésre számot tartó információkat kínáljon. Az itt rendelkezésre bocsátott információknak nem az a rendeltetése, hogy bármilyen könyvvizsgálói, tanácsadói, adó- vagy egyéb szakmai tanácsot, konzultációt vagy szolgáltatást kiváltsanak vagy helyettesítsenek. Ilyen szolgáltatásokért, kérjük, konzultáljon a KPMG könyvvizsgáló-, tanácsadó-, adó- vagy egyéb szakterületen jártas szakértőjével. 

A jogszabályok és szabályzatok alkalmazása a konkrét tények vagy körülmények függvényében változhat. Az elektronikus kommunikációs folyamatok természetéből adódóan a KPMG nem vállal garanciát vagy szavatosságot arra, hogy a Honlap zavartalanul, késedelem nélkül, hiba- és hiánymentesen vagy vírusoktól mentesen működik. Ezért az információkat bármiféle, akár pontosságra, időszerűségre és teljességre vonatkozó vagy egyéb, kifejezett vagy törvényes garancia vállalása nélkül, jelen formájukban bocsátjuk rendelkezésre. A KPMG, KPMG International vagy a KPMG bármely tagvállalata, illetve ezek partnerei, tisztségviselői, megbízottai vagy alkalmazottai semmilyen esetben sem tartoznak felelősséggel közvetlen, közvetett, esetleges, különleges, példát statuáló, büntető, következményes vagy egyéb kárért (ideértve többek között a használhatóság kimaradásából, az adatvesztésből és az elmaradt haszonból adódó károk iránti felelősséget is), az igény érvényesítésének módjára való tekintet nélkül, ideértve többek között minden szerződésre, szerződésen kívüli károkozásra vagy más vétkes cselekményre alapított, a Honlappal, annak tartalmával, a Honlap használatával elért tartalommal, annak sokszorosításával, megjelenítésével vagy egyéb felhasználásával kapcsolatban felmerülő követelést. 

Mivel a Honlapon feltüntetett tartalmat (ideértve bármely, a Honlapon megjelenő vagy ott leírt koncepciót, ötletet, módszert, eljárást, folyamatot, know-how-t, technikát, programot, publikációt, modellt, terméksablont, technológiát, szoftvert, tervet, műalkotást, grafikát és információt is) szerzői jog védheti, azok szabadalmaztatottak lehetnek, szellemi tulajdonjog vagy más jog védelme alá tartozhatnak (amely jogok tulajdonosa lehet a KPMG International, a KPMG független vállalatokból álló hálózatának tagvállalata vagy más harmadik fél), a Honlap anyagainak jogosulatlan felhasználása szerzői jogot, védjegy- és egyéb jogot, illetve szerzői tulajdonjogot vagy más jogot sérthet. A felhasználók az alábbi feltételekkel nyomtathatják ki vagy terjeszthetik a tartalmat (pl. közösségi hálózatokban linkelve): 

  • A tartalom felhasználása személyes és nem kereskedelmi jellegű.
  • Minden szerzői jogi, védjegy- és egyéb jelzést fel kell tüntetni.
  • A tartalom nem használható fel úgy, és nem sugallhatja azt, mintha a KPMG, a KPMG International vagy valamely KPMG-tagvállalat ajánlást vagy támogatást fejezne ki egy adott szervezettel, annak termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

A Honlapon feltüntetett anyagokat tilos módosítani, sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, előadni, közzétenni vagy bármely nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni az adott tartalom vagy anyag közzétevőjének kifejezett írásbeli engedélye nélkül (ideértve harmadik felek linkjeit is). A KPMG nem vállalja a kockázatot vagy felelősséget arra az esetre, ha a felhasználó a KPMG tájékoztatása ellenére nem szerzi meg ezen kifejezett írásbeli engedélyt.

A KPMG neve és logója a KPMG International bejegyzett védjegyei vagy védjegyei, és a Honlapon említett többi termék- és szolgáltatásnév is a KPMG International vagy a KPMG független társaságokból álló hálózatának tagvállalatai vagy azok kapcsolt cégei bejegyzett védjegyei vagy védjegyei lehetnek. Ezen védjegyek felhasználásához a KPMG International vagy a KPMG tagvállalat kifejezett előzetes engedélyére, valamint velük kötött licencia megállapodásra van szükség. Ezeknek, valamint a KPMG bármely egyéb védjegyének jogosulatlan felhasználása a jog által lehetővé tett legnagyobb mértékben tilos. Ilyen írásbeli jóváhagyás megszerzéséhez lépjen kapcsolatba a Honlap kezelőjével, vagy használja a „Kapcsolat” menüpontot.

Harmadik felek linkjeinek megjelenítését felhasználóink kényelme érdekében biztosítjuk. A KPMG nem ellenőrzi ezeket az oldalakat, illetve azok tartalmát, így felelősség azokért nem terheli. A KPMG szigorúan védi jó hírnevét és védjegyeit, és fenntartja a jogot, hogy bármely, a honlapjára mutató link eltávolítását kérje.

Az alábbi linkelési tevékenységeket a KPMG kifejezetten tiltja, és ezek védjegy- és szerzői jog megsértését jelenthetik: 

  • olyan linkek, amelyek a logónk jogosulatlan felhasználását valósítják meg
  • olyan linkformátum, ami megváltoztatja az URL-t, és/vagy kikerüli a főoldalt vagy azt az oldalt, amely a társaság szerzői jogokra, egyéb jogi kérdésekre és online politikájára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazza.

Megjegyzés: jelen magyar nyelvű változat az eredeti, angol nyelvű jogi nyilatkozat szabad fordítása. Bármely eltérés esetén az angol nyelvű nyilatkozat rendelkezései irányadóak.

Kapcsolat