KPMG Suomi on sitoutunut korkeisiin eettisiin periaatteisiin kaikessa toiminnassamme. Arvojemme ohjaamana ja sitoutumalla vahvasti toimimaan oikein ja rehellisesti tarjoamme laatua ja huippuosaamista pitkälle tulevaisuuteen. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen sisältämiin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaista toimintaa

Vahva globaali ja paikallinen hallintorakenne ohjaa KPMG Suomen toimintaa, asettaa politiikkoja, linjaa strategiaamme sekä toimintamme tarkoitusta. KPMG:n globaali Code of Conduct ohjaa kaikkien ketjun jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden toimintaa. Se antaa suuntaviivat sille, miten voimme toimia eettisesti oikein suhteessa kollegoihin, asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin sekä luoda positiivisia vaikutuksia koko yhteiskunnassa. KPMG:läisten on suoritettava säännöllisesti koulutuksia liittyen lakien, säädösten, ammatillisten standardien ja KPMG:n Code of Conductin noudattamiseen. 

Avaintavoitteemme

  • Huolehdimme KPMG:läisten osaamisesta liittyen lakien, säädösten, ammatillisten standardien ja KPMG:n Code of Conductin noudattamiseen.
  • Kehitämme vastuullisuusraportointiamme tavoitteenamme palvella eri sidosryhmien tarpeita.
  • Varmistamme, että alihankkijoidemme ja toimittajiemme toiminta on linjassa KPMG:n globaalin Code of Conductin kanssa.

Esimerkkejä työstämme

ISO27001:2013
KPMG Suomi on onnistuneesti täyttänyt ISO/IEC 27001:2013 -standardin vaatimukset ja sertifioitu virallisesti tämän kansainvälisesti tunnustetun tietoturvastandardin mukaan.

Yhteistyötä viranomaisten kanssa
Toimialamme johdosta teemme laajasti yhteistyötä eri viranomaisten, kuten Finanssivalvonnan ja Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Toimintaamme myös tarkastetaan säännöllisesti eri tahojen toimesta.