KPMG:läiset ovat meille kaikki kaikessa. Luomme yhdessä välittävää ja inklusiivista työkulttuuria, joka perustuu arvoihimme. Haluamme, että KPMG:läiset voivat elää todeksi yhteisiä arvojamme arjessaan, olla ylpeitä työpaikastaan ja yhteisestä panoksestamme ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi.

Suojelemme henkilöstömme terveyttä — sekä fyysistä että henkistä — ja pyrimme tarjoamaan työpaikan, jossa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon. Olemme sitoutuneet tarjoamaan henkilöstöllemme monipuolisia kehitys- ja koulutusmahdollisuuksia läpi koko työuran. Näin rakennamme myös tulevaisuuden osaamista. Panostamme hyvään johtamiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen, jotta voimme tukea jokaista KPMG:läistä yksilöllisesti urapolun eri vaiheissa.  

Avaintavoitteemme

  • Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia oppimismahdollisuuksia läpi koko työuran.
  • Tuemme henkilöstömme kokonaisvaltaista hyvinvointia työhyvinvoinnin johtamisen mallimme mukaisesti.
  • Panostamme hyvään johtamiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen.
  • Toteutamme paikallisen monimuotoisuusstrategiamme toimintasuunnitelmamme mukaisesti.

Esimerkkejä työstämme

Työhyvinvointia tukevia palveluita
Työterveyshuollon lisäksi KPMG:n henkisen hyvinvoinnin palveluita on laajennettu Auntien palveluilla. Auntie tarjoaa videovälitteisesti matalan kynnyksen ratkaisukeskeistä tukea ja toimintamalleja haastaviin elämäntilanteisiin.

Monimuotoisuusstrategian toimeenpano
KPMG Suomi perusti keväällä 2021 monimuotoisuuden ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli luoda meille oma monimuotoisuusstrategia. Strategia valmistui syksyllä 2021 ja edistämme sen toteutumista toimintasuunnitelmamme mukaisesti.

Elinikäinen oppiminen – Planet Act
Panostamme vastuullisuudessa erityisesti elinikäiseen oppimiseen KPMG:llä globaalisti. Henkilöstömme osaaminen on liiketoimintamme perusta, ja osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Tuemme myös monin tavoin korkeakouluja ja nuoria matkalla työelämään.