close
Share with your friends

Yritysvastuu

Yritysvastuu

KPMG:n kansainvälinen ohjeisto määrittää eettisen toimintamme periaatteet.

KPMG sitoutuu vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan.

Sitoudumme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme. Pyrimme edistämään kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä ympäristön hyvinvointia Suomessa ja maailmalla.

Tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluiden tarjoajana autamme asiakkaitamme toimimaan lainmukaisesti ja vastuullisesti. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoastaan ottamalla vastuullisuuden oman toimintamme perustaksi. 

Noudatamme KPMG:n globaalia Code of Conduct -ohjeistusta, joka määrittelee eettisen toiminnan periaatteet, sekä korruption ja lahjonnan vastaista ohjelmaa. 

Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen sisältämiin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaista toimintaa. Toimintaamme ohjaavat myös World Economic Forumin korruption vastaiset periaatteet.

Toteutamme vastuullisuuttamme tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olemme mukana monissa yhteiskunnalliseen ja oman toimialamme kehitykseen tähtäävissä järjestöissä ja hankkeissa.

Panostamme vastuullisuudessa erityisesti elinikäiseen oppimiseen KPMG:n globaalin linjan mukaisesti. Henkilöstömme osaaminen on liiketoimintamme perusta, ja osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Tuemme myös monin tavoin korkeakouluja, kasvuyrityksiä sekä nuoria matkalla työelämään. 

Ota yhteyttä