Liiketoimintaan liittyvät sopimukset | KPMG | FI
close
Share with your friends

Liiketoimintaan liittyvät sopimukset

Vahvuuksiamme ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt sopimukset ja sopimusten liiketoimintalähtöisyys.

Vahvuuksiamme ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt sopimukset ja liiketoimintalähtöisyys.

Juristimme neuvovat asiakkaitamme kaikissa yrityksen ja omistajien sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, liittyivätpä ne yksittäisen sopimuksen kommentointiin tai monimutkaisten sopimuskokonaisuuksien suunnitteluun ja laadintaan. 

Sopimusten laatiminen ja arviointi on juristiemme arkipäivää. Sopimusten räätälöinti asiakkaan tarpeisiin, liiketoimintalähtöisyys sekä kansainvälisen sopimus- ja liiketoiminnan osaaminen ovat erityisiä vahvuuksiamme. Juristeillamme on pitkäaikainen kokemus liiketoimintasopimuksiin liittyvästä neuvonannosta niin yrityksen in house juristin ja lakiasiainjohdon kuin ulkoisen neuvonantajan roolissa.

Sopimusjuridiikan neuvontamme perustuu liiketoimintalähtöisyyteen ja vahvaan toimialaosaamiseen, mikä on koko KPMG:n juridisen, verotuksellisen, taloudellisen ja liikkeenjohdollisen neuvonnan perusta.

Tarjoamme asiakkaillemme lakipalveluja liiketoimintaan liittyvien sopimusten osalta muun muassa seuraavasti: 

  • Sopimusten laatiminen, kommentointi ja neuvottelu 
  • Erityisten sopimusmääräysten arviointi ja laadinta, kuten hinnoittelumekanismit ja erityiset verolausekkeet
  • Sopimusoikeudelliset vastuukysymykset 
  • Sopimusriskien arviointi ja hallinta 
  • Sopimusten ja sopimusprosessin hallinnointi mukaan lukien mm. sopimusten mallintaminen ja allekirjoitusprosessien luominen
  • Sopimuksiin liittyvät erimielisyydet 
  • Konsernin sisäisten ja lähipiirisopimusehtojen markkinaehtoisuus (siirtohinnoittelu)
  • Tarjousmenettelyihin liittyvä konsultointi muun muassa julkisissa hankinnoissa
  • Kuluttajakauppaan sekä markkinointiin liittyvät kysymykset
  • Sopimusasioihin liittyvä koulutus  


Työskentelemme tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä taloudellisten osaajiemme, muiden eritysasiantuntijoidemme sekä Suomen parhaiden välillisen ja välittömän verotuksen asiantuntijoidemme kanssa (mukaan lukien arvonlisävero- ja siirtohinnoitteluasiantuntijat). Tämä mahdollistaa sen, että sopimusasioita arvioidaan KPMG:llä kokonaisvaltaisesti, ymmärtäen myös sopimuksiin kytköksissä olevia erityiskysymyksiä liittyen esimerkiksi immateriaalioikeuksiin, tietosuojaan, kilpailuoikeuteen ja ympäristölainsäädäntöön. Myös muiden liikkeenjohdon konsultointipalvelujemme laaja osaaminen on juristiemme ja asiakkaidemme käytössä.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja