Riidanratkaisu | KPMG | FI
close
Share with your friends

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Riidanratkaisuryhmämme kokeneet juristit avustavat erimielisyystilanteissa neuvotteluvaiheesta alkaen.

Juristimme avustavat erimielisyystilanteissa neuvotteluvaiheesta alkaen.

Riidanratkaisuryhmämme kokeneet juristit avustavat erimielisyystilanteissa neuvotteluvaiheesta alkaen. Toimimme riita-asioissa myös avustajana tai asiamiehenä sovittelu-, tuomioistuin- tai välimiesprosesseissa.   

Juristeillamme on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämät luvat toimia oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä. Tässä toiminnassa juristimme ovat oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain mukaisen valvontalautakunnan sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alaisia. 

Aineettomiin oikeuksiin ja julkisiin hankintamenettelyihin liittyvät tapaukset markkinaoikeudessa ovat merkittävä osa riidanratkaisupalvelujamme. Veroihin liittyvissä riita-asioissa olemme merkittävä palveluntarjoaja Suomessa ja kansainvälisesti. 

Riidanratkaisuryhmäämme kuuluu noin 15 kokenutta juristia ja palvelemme asiakkaitamme paikallisesti koko Suomessa. 

Pystymme hyödyntämään KPMG:n eri alojen asiantuntijoiden laajaa osaamista ja toimialatuntemusta erityisasiantuntemusta edellyttävien riita-asioiden sisäistämisessä ja hallitsemisessa. Syvällinen taloudellinen asiantuntemus on välttämätöntä laajojen liikejuridiikkaan liittyvien konfliktitilanteiden hallitsemiseksi.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja