Liikkeenjohdon konsultointi - KPMG Finland
close
Share with your friends

Liikkeenjohdon konsultointi

Liikkeenjohdon konsultointi

Intohimonamme on kehittää liiketoimintaa teknologian avulla.

Intohimonamme on kehittää liiketoimintaa teknologian avulla.

Työskentelemme aina asiakkaan parhaaksi.

Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden johto on entistä monimutkaisempien kysymysten äärellä. On arvioitava kriittisesti, vastaavatko nykyiset toimintamallit markkinoiden ja lainsäätäjien lisääntyviä vaatimuksia. Kilpailutilanne muuttuu entistä kovemmaksi.

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoden parhaimpia mahdollisia ratkaisuja haasteellisimpiinkin tilanteisiin. Parannamme suorituskykyä ja kehitämme tehokkaampia toimintatapoja ja -rakenteita. Intohimonamme on kehittää liiketoimintaa teknologian avulla. 

Autamme asiakkaitamme esimerkiksi liiketoiminnan, taloushallinnon ja raportoinnin digitalisointiin, investointien suunnitteluun tai IT-valintojen ohjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. 


Teknologiakonsultointi 

IT-neuvontapalvelut

  • Autamme kehittämään tietohallintoa muun muassa digitalisaation, it-transformaation, riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden alueilla.

Tietoturvapalvelut

  • Tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistamisessa tarvitaan kumppania, jolla on laaja-alainen näkemys ja osaaminen sekä kokemus globaalien yritysten toimintatavoista. Olemme apunasi kaikissa tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Digitaalinen identiteetti (IAM)

  • Digitaalisen identiteetinhallinnan palvelumme parantavat käyttäjäkokemusta, tietoturvallisuutta ja auttavat kehittämään liiketoimintaa.


Liikkeenjohdon konsultointi

Strategia

  • Tuemme strategisten muutostarpeiden ja toiminnallisten kehityskohteiden tunnistamisessa. Autamme yritys- ja kasvustrategian kehittämisessä, yrityskauppojen jälkeisissä integraatiokysymyksissä ja autamme tehostamaan yrityksen toimintaa.

Talous ja rahoitus

  • Talousjohto toimii yritysjohdon strategisena kumppanina ja auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Autamme talousjohtoa menestymään työssään ja olemme osaava kumppani talousjohdon koko toimintakentällä.

Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta

  • KPMG tarjoaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioille laaja-alaisesti hyvään hallintoon liittyvää konsultointia niin hallitus-ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn, riskienhallinnan,  forensic-palvelujen, sisäisen valvonnan kuin sisäisen tarkastuksen kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa.

Vastuullinen sijoittaminen ja yritys- ja yhteiskuntavastuu

  • Autamme asiakkaitamme sisällyttämään vastuullisuusnäkökohtia toimintaansa sekä luomaan uutta vastuullisuuteen perustuvaa sijoitus- ja liiketoimintaa.

IDAS

  • IDAS (International Development Assistance Services) tarjoaa asiantuntijapalveluja kehitysalalla toimiville yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteet tehokkaasti ja kestävästi.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä