close
Share with your friends

Hodnoty

Hodnoty

Naše hodnoty utvářejí podobu naší společnosti, její činnost a způsob, jakým dosahuje výsledků.

Naše hodnoty utvářejí podobu naší společnosti a způsob, jakým dosahuje výsledků.

1. Jdeme ostatním příkladem

Ať zastáváme jakoukoliv pozici, jdeme ostatním příkladem. Chováme se tak, jak to očekáváme od druhých. 

2. Pracujeme týmově

Nejlepších výsledků dosahujeme společně díky dobrým pracovním vztahům. 

3. Respektujeme každého z nás

Naši zaměstnanci jsou osobnosti. Oceňujeme jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti.  

4. Podkladem pro naše závěry jsou fakta

Nepracujeme s domněnkami, ale s fakty. Podkladem nám je řada studií a výzkumů, které sami zpracováváme.

5. Komunikujeme čestně a otevřeně

Informace, profesní znalosti a zkušenosti sdílíme s ostatními zaměstnanci a s klienty. Složité situace a problémy neskrýváme, ale řešíme je otevřeně a odvážně.

6.  Nejsme lhostejní vůči okolí

Odborně i finančně podporujeme vzdělávací, ekologické
a sociální projekty.  

7. Dodržujeme morální a etické zásady

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě radíme klientům. Důsledně dodržujeme svoji nezávislost.

Tyto hodnoty jsou základem globálního Etického kodexu, který definuje standardy chování všech zaměstnanců členských společností KPMG.

Lidé z KPMG stáli v 90. letech u zrodu prvních demokratických zákonů a hráli klíčovou roli ve formování podnikatelského prostředí v České republice. S řadou společností, které jsou s námi od svého založení dnes, řešíme otázky dalšího růstu, vstupu na světové trhy, nebo nástupnictví v rámci rodinných firem.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu byznysu, nebo jaké příležitosti momentálně nabízíme pro start kariéry absolventů vysokých škol.