Phòng dịch vụ chuyên trách đầu tư quốc gia

Phòng dịch vụ chuyên trách đầu tư - Nhật Bản

Với đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật Bản có am hiểu sâu rộng về nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản và kinh nghiệm chuyên môn cao, chúng tôi giúp các khách hàng trong việc thương lượng và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, các đối tác trong và ngoài nước.

 

Phòng dịch vụ chuyên trách đầu tư - Trung Quốc

Các chuyên gia đến từ Trung Quốc của chúng tôi có chuyên môn cao và am hiểu sâu sắc về thị trường luôn sẵn sàng trợ giúp và hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp Trung Quốc trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

 

Phòng dịch vụ chuyên trách đầu tư -  Hàn Quốc

Chúng tôi hiểu rằng, các khách hàng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc có những khó khăn, thử thách và đặc trưng riêng biệt, do vậy chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia đến từ Hàn Quốc và có kinh nghiệm sâu rộng đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam với mục tiêu là giúp hoạt động kinh doanh của khách hàng được thuận lợi và hiệu quả cao.

Liên hệ

Dịch vụ khác