Bùi Thị Thanh Ngọc | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bùi Thị Thanh Ngọc

Giám đốc - Dịch vụ Pháp lý

KPMG in Vietnam

Ngọc đã có hơn 18 năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ Pháp lý tại Việt Nam.

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi