close
Share with your friends

Bùi Thị Thanh Ngọc

Giám đốc - Dịch vụ Pháp lý

KPMG in Vietnam

Ngọc đã có hơn 18 năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ Pháp lý tại Việt Nam.

vn-ngoc-bui
Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu