Energetika | KPMG | SK
close
Share with your friends

Energetika

Energetika

Energia je pre náš život nevyhnutná. Poháňa naše prístroje, napája a zohrieva naše domovy či firmy. Bez nej moderná ekonomika nedokáže fungovať.

Energia je pre náš život nevyhnutná. Bez nej moderná ekonomika nedokáže fungovať.

V energetickom sektore v EÚ/na Slovensku sa črtajú obrovské príležitosti. V odvetví energetiky je diskutované nastavenie energetického mixu a postupný prechod k obnoviteľným zdrojom energie, regulácie a prevádzka infraštruktúrnych aktív a sietí, nastavujú sa právne záväzné ciele týkajúce sa zníženia emisií uhlíka. Nové objavy v technológiách ponúkajú nové možnosti výroby aj spotreby energie.

Náš tím špecializujúci sa na energetiku poskytuje poradenstvo spoločnostiam a investorom z oblasti výroby elektrickej energie, distribútorom elektrickej energie a plynu aj vodárenským spoločnostiam.


V ktorých oblastiach vieme pomôcť?

Okrem audítorských a daňových služieb poskytuje KPMG pre firmy pôsobiace v energetike aj poradenské služby, ktoré zahŕňajú oblasť firemnej stratégie, organizačnej štruktúry, nastavenie procesov, manažment dát a riadenie výkonnosti.


Naše služby zahŕňajú:

  • transakčné poradenské služby, ako napr. podpora pri fúziách a akvizíciách a valuáciách spoločností,
  • identifikáciu a implementáciu prístupov na optimalizáciu nákladov,
  • hodnotenie a optimalizáciu IT infraštruktúry a procesných tokov,
  • riadenie a optimalizáciu zákazníckej skúsenosti, 
  • pochopenie možných nepredvídateľných rizík, ktoré sa týkajú dodávateľov, medzinárodných transakcií a fluktuácie na trhu,
  • implementáciu a konverziu na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS),
  • zmierňovanie externých rizík pomocou zavedenia dôkladných interných kontrol.

Sektorový líder

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať