close
Share with your friends

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dph

Publikácia sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Publikácia sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za vo veciach dane z pridanej hodnoty“ predstavuje publikáciu, ktorá sa venuje rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Prináša nové rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu, ktoré sú v knihe zoradené chronologicky podľa dátumu ich vydania.

Pri každom rozsudku sú v podstatnom rozsahu uvedené argumenty, ktoré Súdny dvor použil na zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Každý rozsudok zahŕňa referenciu na relevantné ustanovenia DPH legislatívy EÚ, ako aj referenciu na korešpondujúce ustanovenia slovenskej legislatívy vrátane krátkeho komentára, ktorý obsahuje zhodnotenie významu konkrétneho rozsudku pre uplatňovanie slovenského zákona o DPH.

Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá sa venuje dani z pridanej hodnoty


V prípade záujmu nás kontaktujte emailom
 

  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2017 vo veciach DPH | Cena za ks: 21,90 EUR (vrátane DPH)
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach DPH | Cena za ks: 17,90 EUR (vrátane DPH)
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2015 vo veciach DPH | Cena za ks: 14,90 EUR (vrátane DPH)
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2014 vo veciach DPH | Cena za ks: 8,90 EUR (vrátane DPH)
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach DPH | Cena za ks: 8,90 EUR (vrátane DPH)
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 - 2012 vo veciach DPH | Cena za ks: 8,90 EUR (vrátane DPH)

Spojte sa s nami