close
Share with your friends

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om lagstiftningen kring vårdmomsen

Utredning om lagstiftningen kring vårdmomsen

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

1000

Kontakt

Maria Thuresson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om praxis gällande moms på olika vårdtjänster, och nu senast om att HFD överprövat fyra överklagade förhandsbesked från Skatterättsnämnden och fastställt att de aktuella tjänsterna ska ses som momspliktig personaluthyrning.

Idag har regeringen beslutat om att tillsätta en utredning om lagstiftningen kring vårdmomsen.

Av kommittédirektivet framgår enligt regeringen:

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg. Huvudmotivet är att neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt, för att på så sätt uppnå flexibilitet för bemanningen inom hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen. Utredaren ska bl a

  • undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av personal för sjukvård och tandvård (fortsättningsvis vårdpersonal) och uthyrning av personal för social omsorg undantas från mervärdesskatt,
  • om en ändring av mervärdesskattelagen inte bedöms möjlig, undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal till hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg, och
  • om det finns förutsättningar för det, lämna nödvändiga författningsförslag.


KPMG:s kommentar 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021. Nästa steg i vårdmomsens fortsatta utveckling synes alltså komma under 2021. Vi fortsätter bevaka frågan noga. 

Maria Thuresson
+46 8 723 90 14
maria.thuresson@kpmg.se

Joachim Broberg
+46 8 723 97 82
joachim.broberg@kpmg.se

Pavel Morawski
+46 8 723 99 88
pavel.morawski@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today