close
Share with your friends

Prövningstillstånd om eftertaxering och skattetillägg på grund av oriktig prissättning

Prövningstillstånd i mål om oriktig prissättning

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

1000

Kontakt

Maria Andersson

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om en dom från Kammarrätten i Stockholm gällande vilka tidsperioder i en jämförbarhetssökning som kan användas för att testa om en transaktion är armlängdsmässig. Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och fastställde i princip Skatteverkets beslut om eftertaxering och skattetillägg på grund av oriktig prissättning.

Bolaget överklagade kammarättens dom och nu har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd. Den fråga som lett till att HFD meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra skattetillägg på grund av oriktig prissättning.

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar om ovanstående eller om du har andra frågor om internprissättning.

Kontakt

Maria Andersson
+46 8 723 96 12
maria.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan