close
Share with your friends

Objavljene kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2017. godinu

Objavljene kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2017. go

Ministarstvo finansija Republike Srbije („MF“) je usvojilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu („Pravilnik“).

1000

Related content

Objavljene kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Poštovani,

Ministarstvo finansija Republike Srbije („MF“) je usvojilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu („Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 21/2017 od 10. marta 2017. godine. Pravilnik propisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihoda/rashoda realizovanih tokom 2017. godine u finansijskim transakcijama između povezanih lica.

Pravilnik zvanično stupa na snagu 18. marta 2017. godine.

Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije transfernih cena za 2017. godinu i primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Prema odredbama čl. 59, 60. i 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“ poreski obveznici mogu koristiti kamatne stope propisane od strane MF ili primeniti opšta pravila o transfernim cenama, predviđena Zakonom. Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od navedene dve opcije. Izabrana metodologija se mora konzistentno primeniti na sve kredite/pozajmice odobrene ili primljene od povezanih lica.

Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2017. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/pozajmice potiču.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga, za razliku od ostalih privrednih društava, propisane su jedinstvene kamatne stope nezavisno od ročnosti konkretnog kredita/plasmana, osim za dinarske kredite/plasmane.

Obveznici propisane stope mogu primenjivati i za određivanje visine kamate na koju je dozvoljeno primeniti olakšice iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja („UIDO“). Pored navedenih stopa, obveznici mogu koristiti i opšta pravila o transfernim cenama. U slučaju određivanja visine kamate na koju se primenjuju olakšice iz UIDO, obveznici mogu u istoj fiskalnoj godini primenjivati opšta pravila i propisane stope za različite zajmove.

Pregled tržišnih kamatnih stopa propisanih od strane MF je dat u tabeli u nastavku:

Kamatne stope „van dohvata ruke” propisane Pravilnikom

KPMG će nastaviti da prati i izveštava o dešavanjima u ovoj kompleksnoj oblasti kao i o njihovom mogućem uticaju na obaveze i poslovanje privrednih subjekata.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal