close
Share with your friends

Akcize

Akcize

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 55 od 25. juna 2015 godine) uvedena je akciza na električnu energiju, kao i na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

1000

Related content

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 55 od 25. juna 2015 godine) uvedena je akciza na električnu energiju, kao i na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal