Uredba o uslovima i načinu privlačenja investicija | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Uredba o uslovima i načinu privlačenja investicija

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (u daljem tekstu: Uredba) stupila je na snagu 21. marta 2015. godine. Uredbom je propisano da se sredstva za privlačenje direktnih investicija mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koji mogu biti predmet međunarodne trgovine (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički i projektni centri).

1000

Related content

Uslovi investiranja

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (u daljem tekstu: Uredba) stupila je na snagu 21. marta 2015. godine.

Uredbom je propisano da se sredstva za privlačenje direktnih investicija mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koji mogu biti predmet međunarodne trgovine (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički i projektni centri).

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit