Misljenje Ministarstva finansija | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Misljenje Ministarstva finansija

Misljenje Ministarstva finansija

Mestom prometa usluga kliničkog ispitivanja lekova smatra se mesto u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pružaju usluge, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili prebivalište.

1000

Related content

Ministarstvo finansija

Mestom prometa usluga kliničkog ispitivanja lekova smatra se mesto u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pružaju usluge, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili prebivalište.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit