close
Share with your friends

Misljenje Ministarstva finansija

Misljenje Ministarstva finansija

Mestom prometa usluga kliničkog ispitivanja lekova smatra se mesto u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pružaju usluge, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili prebivalište.

1000

Related content

Ministarstvo finansija

Mestom prometa usluga kliničkog ispitivanja lekova smatra se mesto u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pružaju usluge, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili prebivalište.

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal