Elektronsko fakturisanje | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Elektronsko fakturisanje

Elektronsko fakturisanje

Izmenama PDV Direktive Evropske Unije koje su u primeni od 1. januara 2013. godine, definisana su jedinstvena pravila za izdavanje računa koja se primenjuju kako na izdavanje računa u papirnom obliku tako i elektronskih računa.

1000

Related content

elektronsko fakturisanje

Izmenama PDV Direktive Evropske Unije koje su u primeni od 1. januara 2013. godine, definisana su jedinstvena pravila za izdavanje računa koja se primenjuju kako na izdavanje računa u papirnom obliku tako i elektronskih računa.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit