close
Share with your friends

Usvojene izmene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Izmene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji

Narodna skupština Republike Srbije je dana 08. aprila 2013. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa inavaliditetom koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 032/2013 od 08. aprila 2013. godine.

1000

Related content

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupa na snagu 16. aprila 2013. godine.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal