Izmene i dopune Pravilnika | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Usvojene izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

Izmene i dopune Pravilnika

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 16 od 20. februara 2013. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi.

1000

Related content

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi stupa na snagu 28. februara 2013. godine. 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi promenjena je definicija obveznika podnošenja informativne poreske prijave, definicija povezanih lica i preciziran je način popunjavanja informativne poreske prijave u slučaju kada je i povezano lice obveznik podnošenja prijave.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit